Školní jídelna leží v žaludku

RAKOVNÍK. „Když Čech nemá co číst, vrátí se ke Švejkovi. Podobně se naši zastupitelé vrací ke školní jídelně, když neví o čem diskutovat,“ komentoval starosta Pavel Jenšovský sáhodlouhou debatu zastupitelů na posledním jednání zastupitelstva města. Rozprava se rozproudila kvůli zprávě o roční činnosti organizace, která se opozičním zastupitelům zdála příliš povrchní. Chyběla jim hlavně ekonomická data, oproti tomu některé zmiňované údaje neměly žádnou vypovídající hodnotu.

Jako první se ozval Zdeněk Nejdl. „Vždycky jsem byl odpůrcem toho, aby se měnil provoz na příspěvkovou organizaci. Ve zprávě srovnáváte počet strávníků za Scolarestu a nyní, ale není patrné, které roky jste vlastně porovnávali. A také je rozdíl mezi registrovaným počtem strávníků a skutečně vydanými obědy. Počet zaměstnanců je také zavádějící. Scolarest provozoval bufet, ten dnes chybí. Proto měl asi více zaměstnanců. Věděli jsme, že náklady budou, ale že vám za to stojí. Chtěli jsme ovlivňovat zdravé stravování a výchovu dětí ke zdravému stravování. Ale je otázkou, jak dalece je to možné,“ uvedl Nejdl.

V podobném duchu navázal Luděk Štíbr: „Je to suchý výčet statistiky, chybí souvislosti. Spíš jsem čekal ekonomické výsledky ke školnímu roku. Porovnat náklady na provoz, spotřebu energií. Vy zmiňujete počty zaměstnanců, ale ty přece platí stát. Chceme vědět, jak vypadá hospodaření z hlediska nákladů města.“ Štíbr zpochybnil i hlavní důvod ke změně. „Jak můžete ovlivňovat jídelníček? Vždyť to je přesně stanoveno po položkách, které jsou dány spotřebním košem. I tak je možno stravovat děti kvalitně a chutně. Chceme jiné ukazatele, než je počet strávníků a pracovníků,“ uzavřel Štíbr.

Zcela opačný názor přidal do diskuse Miloslav Kubínek: „Pronájem byl pro město nevýhodný. Scolarest platil za pronájem málo. Jen kolem 800 tisíc ročně. Takže těch 66 milionů korun, za které jsme jídelnu pořídili, by se zaplatilo za 70 let. Nevýhodou bylo, že jsme byli vlastníky vybavení kuchyně za 32 milionů, a to jsme měli do budoucna obnovovat, přestože jsme to pronajali. Byl jsem odpůrcem pronájmu.“

„A kolik se nám vrací do rozpočtu nyní, když platíme skoro dva miliony provozní ztrátu a za pronájem se nám nevrací nic?“ ptal se Jan Švácha.

„Pan Kubínek tomu nerozumí a neříká pravdu,“ přidal se Zdeněk Nejdl. „Z našeho provozního příspěvku platíme 30 tisíc měsíčně i tzv. ostatní služby, to jsme dřív neplatili.“

Naopak spokojen je Ludvík Vožeh: „Mně vychází, že teď se tam nají líp.“ Jiný názor má Luděk Štíbr. „Počty strávníků jsou úplně stejné. Chodil jsem tam 6 let, byl jsem spokojený, kvalita byla daleko lepší než v původní jídelně na rohu.“

„Je to služba našim dětem, není to výdělečný podnik. Zisková nebude,“ shrnul Miroslav Samaš. „Ale té ekonomice se nevyhneme, když teď přicházíme o 3 miliony korun oproti původnímu stavu,“ připomněl Švácha. Poslední slovo si vzal starosta Pavel Jenšovský. „Kvalita stravy za Scolarestu nebyla na takové úrovni, jaká měla být. Věděli jsme, že naše příspěvková organizace bude v mínusu a také to tak vychází. Na rok 2017 počítáme s částkou 1,8 milionu Kč, ale na to jsme ušetřili na službách,“ připomněl starosta slevy, které vedení města docílilo změnou smluv s firmami na údržbu zeleně, veřejného osvětlení a svoz odpadů. „Dalo by se říci, že zatímco vy jste krmili firmy, my krmíme děti, ale neřeknu to,“ uvedl doslova starosta. „Počty vydaných obědů stoupají, spokojenost s kvalitou stravy je vyšší. Jak Švejk a školní jídelna by měly být uzavřenou knihou. Ale podívejme se na to klidně znovu, jen ne tak konfrontačně,“ popřál zastupitelům starosta.

Pavel Sklenička

« Zpět