Jistotu příspěvku starostové chválí, koeficient už méně

Kraj plánuje dotace pro všechny

RAKOVNICKO. Každá obec potřebuje dotace. Bez nich by si nemohla dovolit žádnou velkou investici, aniž by se na dlouhé roky zadlužila. Přerozdělování dotací bohužel není příliš transparentní a mnozí starostové poukazují na to, že při něm hlavní roli nehraje potřebnost projektu, ale to, zda je představitel obce ve správné politické straně, zda má ty správné konexe, případně je ochoten se snížit k tomu, aby chodil na odpovídající úřady tzv. leštit kliky. Pokud je bezpartajní a kliky neleští, má smůlu, jeho obec se dotace nedočká.

Spravedlivé rozdělování

„Stalo se nám několikrát, že jsme netušili, proč náš projekt v konkurenci ostatních neuspěl. Vzpomenu si například na neúspěšný projekt  na opravu elektřiny ve škole. Když jsme si ho porovnávali s jiným úspěšným, nenašli jsme žádný důvod, proč jsme my na potřebnosti projektu získali jen čtyřicet bodů a ten druhý prakticky totožný sedmdesát,“ říká starosta Jan Polák.

Právě z důvodu transparentnosti chce nové vedení Středočeského kraje nastavit dotace jinak, spravedlivěji. U nově navrhovaných pravidel by měla každá obec na dotaci nárok automaticky. Nemusela by o ni soutěžit. Pokud krajští zastupitelé novinku schválí, dostane se na všechny a výše podpory bude rozdělována podle jednoduchého klíče – obce do 100 obyvatel získají shodně 100 tisíc korun, obce do 2 000 obyvatel čásku tisíc korun na každého obyvatele. A také si budou moci samy určit, na jaké projekty je použijí. Jenže. Tato dotace by byla na celé čtyřleté volební období.

„My bychom tuto změnu jedině uvítali. Na město Jesenice se v minulém období na krajském úřadě štěstí neusmívalo. Navrhovaný nový způsob by byl spravedlivější vůči všem. Navíc se mi líbí, že by si každá obec mohla rozhodnout, na jakou oblast peníze potřebuje a naložit s nimi podle svých skutečných potřeb. Je to dobrá myšlenka, doufejme, že projde. Stejný způsob by se nám zamlouval i v rámci státních dotací,“ říká Jan Polák. Jesenice má necelých 1 700 obyvatel, od kraje by tedy získala zhruba 1,7 milionu korun.

Inspiruje se i stát?

Také řevničovský starosta Jiří Petráček je pro změnu. Myslí si, že se měl podobný systém zavést už dávno. „Přerozdělování krajských dotací bylo dosud velmi nevyzpytatelné. Stačí si udělat malý průzkum a podívat se, do jakých obcí dotace v minulých letech peníze směřovaly a za jakou stranu kandidoval jejich starosta. My na tom zas tak zle nebyli, nějaké peníze se nám z kraje podařilo získat, ale znám spoustu starostů malých obcí, které nedosáhly nikdy na nic. Snad jen v případě, že se proti tomu ohradili, tak obci něco přihodili, aby kritikům takzvaně zavřeli ústa. Sám jsem nakloněn tomu, aby se nerozdělovaly dotace, ale aby obce dostávaly peníze automaticky do rozpočtu a mohly si samy rozhodnout, na co a kdy je potřebují. Zbavili bychom se takových afér jako ROP Severozápad,“ říká Jiří Petráček.

Jako kapka v moři

Starostům malých obcí se na navrhované novince líbí, že vesnicím přináší záruku, že peníze z kraje skutečně dostanou. Pokud si ale spočítají, kolik by jim to přineslo, nemůžou se ubránit zklamání.

„Vypadá to jako správné řešení ve smyslu, že je zaručen finanční příspěvek, ale pro nás malé obce by to bylo špatné kvůli klíči v přepočtu na obyvatele. Kolešov má 150 obyvatel, což by znamenalo, že bychom od kraje dostali na čtyři roky 150 tisíc korun, takže necelých 40 tisíc na rok. A to je tak malá částka, že nám v ničem moc nepomůže. Klíč by měl být jiný. Malé obce by měly být v tomto ohledu zvýhodněné a dostávat víc, protože nemají šanci sáhnout si na evropské dotace, nemají na spoluúčast nebo na aparát, který by za ně dotaci vyřídil. Garance peněz se mi tedy líbí, i to, že by si obce mohly samy určit, co nejvíc potřebují, ale pro malé vesnice by měl být vyšší koeficient,“ vysvětluje kolešovský starosta Václav Porazík s tím, že pokud by obec dostala zmíněných 150 tisíc korun na jeden rok, už by to byla částka, která vesnici pomůže. Sám Kolešov by ji kupříkladu investoval do chodníků a každý rok tak udělal kus.

I senecký starosta Zdeněk Beneš mluví pro výhodnější koeficient pro malé obce. Senec má 250 obyvatel, tudíž by od kraje dostal čtvrt milionu korun. A to je pro vesnici, která momentálně staví kanalizaci, jako kapka v moři.

„I když je každá koruna dobrá, tak na větší a potřebné investice to nestačí. Pokud by to bylo 250 tisíc korun na rok, už by to ale byly příjemné peníze. Stejně tak by bylo hezké, kdyby byl koeficient výhodnější pro menší obce a dostávaly by například 5 000 korun na obyvatele. Ale nedělám si iluzi, že by chtěli malé obce zvýhodnit. Kaž­dopádně by byl nový systém transparentnější. Za minulého období to na mě působilo tak, že dotaci dostal jen ten, kdo byl v přízni. My do té skupiny bohužel nepatřili a štěstí jsme neměli. Přínosem by tedy rozhodně bylo, že by obce měly jistotu, že od kraje nějaké peníze dostanou,“ uzavírá Zdeněk Beneš.

Markéta Hartlová

« Zpět