Víc budoucích lékařů než sester

RAKOVNICKO. Když se podíváme na věkový průměr lékařů na Rakovnicku, a možná nejen zde, nezbývá nám nic jiného, než konstatovat, že není právě nejnižší. Proto jsme se snažili zjistit, kolik dětí odchází ze zdejších gymnázií na lékařské fakulty. A vzhledem k tomu, že o nedostatku středního zdravotnického personálu se hovoří již také dlouhou dobu, poptali jsme se i na třech rakovnických základních školách, jaký je zájem právě o tento obor.

Z rakovnického gymnázia si letos podalo přihlášku na medicínu sedm studentů, což je podle zástupkyně ředitelky Jiřiny Košuličové nepatrně více, než je běžný průměr. „Pochopitelně záleží na tom, jací se v ročníku sejdou studenti, ale obecně jako škola přírodní vědy podporujeme, takže zájem o studium medicíny je u nás poměrně velký.“ V Novém Strašecí obvykle maturuje kolem patnácti dětí z biologie a chemie, čili je u nich předpoklad na další studium medicíny. Letos si na ni podali přihlášku pouze dva či tři studenti. Zažili tu však i ročníky, z nichž odešlo na medicínu i deset uchazečů.

Pokud bychom se podívaly na základní školy, dalo by se říci, že v průměru z každé nich odcházejí dvě děti na „zdrávku“. Z 1. základní školy se letos nehlásí nikdo, ze 2. ZŠ, pokud potvrdí nástup, odejdou dvě dívky a ze 3. ZŠ čtyři. Podle ředitele posledně jmenované školy Jana Křikavy je zájem o střední zdravotnické školy procentuálně stále stejný.

Lenka Pelcová

« Zpět