Foto

Faksimile bible Václava IV. obohatila expozici Rytířského sálu hradu.

Na hradě můžete vidět jedinečné dílo ze 14. století

Unikátní bible krále Václava IV.

KŘIVOKLÁT. Od čtvrtka 2. června mohou návštěvníci hradu Křivoklátu zhlédnout v Rytířském sálu faksimile unikátní bible krále Václava IV. se stovkami nádherných iluminací. A nejen to. Součástí prohlídkového okruhu celým hradem je i promítání filmu Václav IV. – Útěk do křivoklátských lesů. Vše v rámci oslav Lucemburského roku, které Národní památkový ústav (NPÚ) pojal ve velkém stylu.

„Bible vytvořená pro Václava IV. a jeho manželku je špičkovým dílem své doby. Rukopis vyrobili v druhé polovině 14. století v Praze tehdejší nejlepší iluminátoři. Německy psaná bible zaujme především svojí překrásnou výzdobou – na 2428 stranách formátu 53 x 36,5 cm je 646 miniatur a nespočet žertovných knižních maleb. Kdyby byl tento luxusní a velice drahý manuskript dokončen, je dnes nejrozsáhlejším dílem tohoto typu na světě,“ uvedl při slavnostní prezentaci díla Tomáš Gaudek z NPÚ. Podle jeho slov je provedení bible svojí kvalitou srovnatelné s mistrovstvím malířů na dvorech v Paříži, Burgundsku či Miláně.

Kromě malovaných miniatur v textu jsou v bibli i unikátní jinotajné dekorace na okrajích. V rolích symbolů jsou zde namalovány lazebnice patrně ve společnosti Václava IV. a alegorické bytosti, jako je ledňáček nebo divý muž. Bibli zachránil v husitských bouřích císař Zikmund Lucemburský, který ji odvezl z Čech na svůj dvůr. Odkud a kdy je zatím nerozluštěnou záhadou. „Pravděpodobně ji měl Václav IV. u sebe na kunratickém hrádku, a když ho posádka opouštěla, vzala s sebou spoustu cenností. Mohla mezi nimi být i Václavova bible,“ soudí Tomáš Gaudek. Je ale možné, že byla ukryta i ve Stříbrnici křivoklátského hradu spolu se zemskými deskami a korunovačními klenoty. „Vyloučit se to nedá,“ připustil kastelán hradu Petr Slabý. V současné době je originál bible uložen v Rakouské národní knihovně.

Na Křivoklátě je vystaveno šest z devíti svazků faksimile bible vydané nakladatelstvím Adeva. Kopie byla ručně zlacena plátkovým zlatem. Václavova bible je největším počinem nakladatelství. Po pětileté přípravě vycházely jednotlivé díly faksimile v nákladu 780 kusů od roku 1981 do roku 1991. Hodnota faksimile je podle informace ředitele Územní památkové správy Praha Dušana Michelfeita téměř půl milionu korun.

Expozice bible Václava IV. na Křivoklátě se prolíná s výstavou gotického sakrálního výtvarného umění v Rytířském sálu hradu. Výstavu doplňuje film Útěk do křivoklátských lesů o králi Václavovi v dobových souvislostech. Jeho autory jsou scénárista Jiří Kaše, odborní poradci Vojtěch Večeře (ten se ujal i režie) a Jakub Jauerning z Centra medievistických studií Filozofického ústavu AV ČR a kameraman Milan Bednařík. Hudbu nahrál podle rukopisů dobových autorů Tomáš Hála, zpívala Zuzana Kopřivová. Komentář načetli Jitka Lukešová a Miroslav Táborský.

„Všichni čtyři čeští králové z lucemburské dynastie prošli Křivoklátem, ale nejtěsnější sepětí s ním měl Václav IV., který hrad hojně využíval a učinil z něj reprezentativní královskou rezidenci. Proto věřím, že naše nabídka a změny v expozicích návštěvníky hradu potěší. Částečně jimi kompenzujeme i to, že není přístupná právě rekonstruovaná velká válcová věž,“ dodává kastelán Petr Slabý. Podle jeho slov bude film k zakoupení v pokladně hradu ihned poté, kdy bude dokončen jeho druhý díl s názvem Václav IV. – Druhá tvář českého krále.

Tomáš Bednařík

« Zpět