Dotace na sběrný dvůr

RAKOVNÍK (ps). Městský projekt na rozšíření sběrného dvora získá dotaci z operačního programu životního prostředí ve výši 200 000 Euro (5,4 mil. Kč). Celkové náklady na rozšíření sběrného dvora jsou přitom zhruba 13,5 mil. Kč.

Město nyní uzavře smlouvu na manažerské řízení realizace projektu, na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a smlouvu na organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele se společností ISES Praha za celkovou cenu 283 500 Kč bez DPH. Práce by měly být zahájeny ještě letos a dokončeny v příštím roce. „V rámci projektu dojde k překrytí stávající pojezdové plochy živičným povrchem, vybudování nájezdové rampy, rozšíření ocelové haly o sklad elektrospotřebičů, oplocení areálu a pořízení bezpečnostních kamer,“ upřesňuje tisková mluvčí Alida Štulajterová.

« Zpět