Botanickou vylepší architekt

RAKOVNÍK. Kritický dopis Květy Bernátové k neutěšenému stavu botanické zahrady z Raportu č. 19 přivedl do areálu místostarostu Miroslava Samaše. „Při mé návštěvě bylo z mého pohledu vše v pořádku. Zahrada byla uklizena. Z odborného hlediska to posoudit nedovedu. Proto jsem požádal o zhodnocení předsedu komise životního prostředí pana Laňku, ale ani on neměl výhrady. Jako učebna pro zemědělskou školu, což je současný účel zařízení, naprosto vyhovuje. Ale do budoucna by se měl areál výrazně změnit,“ naznačuje další vývoj Miroslav Samaš.

Z iniciativy radního Ludvíka Vožeha vzniká studie, která by měla zahradě pomoci. „Odbor výstavby a investic oslovil arch. Karla Zusku. S ním proběhla přímo na místě schůzka, při níž své představy přednesli vedoucí odboru životního prostředí, ředitel SZeŠ, zástupce botanické zahrady i pan Vožeh.

Na základě závěrů z této schůzky rozhodla rada zadat zpracování architektonické studie za cenu 124 600 Kč,“ popisuje tisková mluvčí Alida Štulajterová. Studie bude obsahovat celkovou koncepci hlavních tras, vstupní branky i části oplocení, organizaci provozu, oddělení částí přístupných veřejnosti a technických zón, dále návrhy jednoduchých stavebních objektů, jako jsou skleníky, sklady, stavby pro drobný chov hospodářských zvířat, sanitární zázemí apod.

„V rámci budoucího využití počítá město s celoročním provozem botanické zahrady, s rozšířením stávající budovy bývalého minigolfu pro provoz ekologického centra a do projektu se zapojí také RNDr. Drahoňovský, který navrhne efektivní hospodaření s vodou. Studie bude hotová v srpnu,“ doplňuje mluvčí.

Svou představu o fungování zařízení má i Miroslav Samaš. „Chtěl bych, aby zahrada fungovala jako živý herbář. Chtěl jsem třeba vidět, jak vypadá žito, pšenice a ječmen, protože to jako laik nepoznám. To všechno by tam mělo být. A také všechny druhy, které se tady v regionu vyskytují, nebo ty, které tu rostly v minulosti. Ale nyní je zahrada v nájmu zemědělské školy, jejíž požadavky a režim musíme respektovat, a slouží tudíž hlavně výuce,“ uzavírá místostarosta.

Pavel Sklenička

« Zpět