Strašečtí zdražili pivo a postavili novou školní budovu

Gymnázium oslavilo šedesátku

NOVÉ STRAŠECÍ. „Milí spolužáci, kolegové a studenti. Jsem velice rád, že mi pán Bůh dal tolik zdraví a já se dočkal našeho setkání u příležitosti oslav šedesáti let zdejšího gymnázia,“ právě těmito slovy zahájil slavnostní setkání v NKC bývalý ředitel strašeckého gymnázia Bohumil Chochola. Sobotní odpoledne 19. září patřilo ve Strašecí oslavě šedesátých narozenin GJAK, kdy nejprve proběhl na škole den otevřených dveří a večer pak patřil kulturnímu programu v NKC. Po jeho skončení bylo i dost času na neformální setkání bývalých studentů a kantorů.

Bohumil Chochola však zavzpomínal na léta, která na škole strávil, ještě podrobněji. Není divu, bez nadsázky lze totiž o něm prohlásit, že je s ní spjat téměř tak dlouho, jak dlouho škola existuje: „Nastoupil jsem sem v roce 1958 a vlastně nikdy jsem tuto budovu neopustil. Po maturitě v roce 1961 jsem sice šel studovat na matematickou fakultu, ale protože už tu fungovala cimbálovka, jezdil jsem sem každé středeční odpoledne na zkoušku. Večer jsem pak spěchal do divadla Kapka v Buchlovicích a ve čtvrtek ráno jsem pak šichťákem z Nosku jezdil do Prahy na přednášky.“

Po vysoké sice působil Bohumil Chochola rok na umístěnku na rakovnickém gymnáziu, ale od roku 1967 učil a řediteloval na GJAK a dodnes tu už jako důchodce učí matematiku a rétoriku. „Jsem s tímto ústavem spjat celoživotně a asi těžko mě někdo překoná,“ uvedl a před závěrem své řeči vzpomenul ještě na ty, kteří se tohoto okamžiku nedočkali. Přítomní je uctili minutou ticha.

Před mikrofon se pochopitelně postavil i současný ředitel školy Richard Spiegl a starosta města Karel Filip. První jmenovaný zavzpomínal na svůj vstup na gymnázium v roce 1977, kdy zde přišel do prvního ročníku, ale svěřil se i s tím, jaké neuvěřitelné štěstí má dnes na lidi kolem sebe: „Myslím tím své kolegyně a kolegy, kteří jsou nejen vynikajícími odborníky, ale i lidmi s velkou mírou tolerance, moudrosti a pochopení pro ostatní. Jsou to lidé, kteří dělají pro školu víc, než jim přikazuje pracovní řád. Možná proto má naše gymnázium neopakovatelné vnitřní klima – rodinnou atmosféru.“ Starosta pak mimo jiné ve své řeči připomněl, že nejstarší zmínka o novostrašecké škole se váže ke 30. květnu 1567 a také, že strašečtí radní si v roce 1896 dovolili zdražit pivo o dva haléře a takto získané prostředky věnovali právě na stavbu nové školní budovy na rohu Komenského náměstí. „O historii školy bychom mohli hovořit ještě dlouho, nás však zajímá to, že v září školního roku 1954/55 se ve městě otevírá jedenáctiletá střední škola. Historicky prvním ředitelem se stává Jaroslav Matoušek. 26. února 1956 se v místní sokolovně koná vůbec první maturitní ples a v květnu první maturitní zkoušky. Podrobilo se jim 22 studentů a všichni obstáli.“

Po tomto oficiálním zahájení byl pro přítomné připraven zajímavý program v podobě divadelního představení školního souboru Bedřych, zahrála i cimbálová muzika Vladimíra Novotného a představil se i Čtyřlístek. Během programu byl čas i na povídání s legendami – osobnostmi profesorského sboru, které zavzpomínaly na časy dobré i ty horší.

Lenka Pelcová

« Zpět