Beseda k přestavbě škol

NOVÉ STRAŠECÍ. Vzhledem k tomu, že by závěrem letošního roku mohlo dojít k vyhlášení dotačních titulů, které by se daly využít na přestavbu základní školy a gymnázia, zadalo město Nové Strašecí vypracování architektonické studie. Vyhotovil ji architekt Karel Zuska, a protože rekonstrukce zajímá i poměrně širokou veřejnost, uskutečnila se začátkem měsíce beseda, kde ředitelé i architekt přiblížili své požadavky a zatím vypracovaný návrh. Prostor na své dotazy dostala pochopitelně i veřejnost.

Hlavní důvody přestavby, jak vyplynulo z úvodního slova obou ředitelů, by se velmi zjednodušeně daly shrnout do několika bodů – nevyhovující šatny v gymnáziu i na základní škole, nárůst počtu žáků nejen na prvním stupni základní školy a s ním související nedostatek učeben a nedostatečné prostory pro výuku tělesné výchovy.

To vše studie řeší a navíc předkládá i řešení hygienických požadavků na sociální zázemí. V plánu je i rekonstrukce vodovodního a odpadního potrubí. Podle studie, jak vyplynulo z prezentace architekta, budou k rozšíření využity půdní prostory i část dvora. Samozřejmostí je podle studie i bezbariérový přístup do škol, který by měly zajistit dva výtahy.

Plánovaná přestavba by měla být největší novodobou investiční akcí v Novém Strašecí. Podrobněji se k projektu i k obsahu besedy vrátíme v příštím vydání Raportu.

Lenka Pelcová

« Zpět