Kauza krádeže dřeva na Senecké hoře pokračuje

Kdo vytvořil holou seč?

PAVLÍKOV. Ke druhému stání hlavního líčení se u Okresního soudu v Rakovníku sešli obžalovaní v kauze Senecká hora. V případu vyšlo najevo, že v katastru obce Pavlíkov byl na jaře roku 2011 vytěžen souvislý dřevní porost o rozloze 4,63 hektaru. To je podle lesního zákona nepřípustné. Podle šetření rakovnické policie byl navíc okraden sousední vlastník lesa. Jemu vznikla škoda 187 tisíc korun.

Do případu se snažil vnést světlo obžalovaný R. CH., který se minule k soudu nedostavil. Podle jeho výpovědi společnost Druhá lesní prodala kus lesa „nastojato“ společnosti Obnovení (O). „Les jsem chtěl původně koupit já, ale neměl jsem dost prostředků, tak jsem o prodeji informoval společnost Obnovení,“ uvedl R. CH.. S těžbou má dlouholeté zkušenosti a od zprostředkování prodeje si sliboval navázání spolupráce s firmou Obnovení. Pro účel vytěžení doporučil těžbu harvestorem od F. H., který je dalším obžalovaným.

Na žádost Obnovení R. CH. vyznačil podle porostní mapy i hranice těžby. „Upozornil jsem je, že to musí nechat ověřit odborného lesního hospodáře,“ uvedl R. CH. Od té doby prý byl v lese ještě jednou, ale holou seč tam neviděl. Obžalovaný věděl, že za těžbu odpovídá vlastník lesa, nebo nájemce, nebo ten, kdo koupil dřevo nastojato.

Kuriózně v kauze působí osoba předvolaného svědka V. P. Ten pro Obnovení pracoval krátce jako řidič. I když, jak vyplynulo, měl o lesním hospodaření minimální znalosti, jeho role spočívala ve vydávání vytěženého dřeva zákazníkům. Kdo si pro dřevo přijede, jej telefonicky informoval R. CH.. „Vydával jsem dodací listy a dohlížel, aby Obnovení při odvozu dřeva nikdo neokradl,“ uvedl svědek.

Jak už jsme naznačili po prvním stání, pro předsedu senátu rakovnického soudu Marcela Lehečku bude případ tvrdým oříškem. Především není jasno, kdo v dané fázi těžby vystupoval jako vlastník, kdo měl patřičná povolení a koneckonců ani kdo dřevo odvážel a kam?

Líčení bude pokračovat 18. července výslechem dalších dvou svědků.

Sláva Vaic

« Zpět