Opraví tři ulice

NOVÉ STRAŠECÍ. Město nové Strašecí již podepsalo smlouvu o dílo se zástupci stavební firmy Viamo Praha. Firma zvítězila ve výběrovém řízení na rekonstrukci místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova. V případě vhodných klimatických podmínek budou zahájeny stavební práce, které by měly být ukončeny do konce května 2014. Stavba je rozdělena do tří etap tak, aby v co nejmenší míře omezovala občany města. „V první etapě budou rekonstruovány chodníky po jednotlivých úsecích a následně bude probíhat rekonstrukce parkoviště a místní komunikace v ulici Ke Stadionu. Souběžně s obnovou chodníku bude provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení,“ říká starosta Karel Filip.

V druhé etapě bude podle jeho slov provedena rekonstrukce chodníku, parkoviště, křižovatky a místní komunikace v ulici U Školy a ve třetí bude obnoven chodník, parkoviště a místní komunikace v Poděbradově ulici. „Počítáme pochopitelně se zajištěním přístupu k nemovitostem po celou dobu stavby a s pravidelným úklidem. Na stavbě však budou i těžké stavební stoje, které budou provádět hutnící práce, proto se nelze vyhnout hluku ani zvýšené prašnosti. „Chtěli bychom poprosit občany o trpělivost a pochopení, každá stavba do svého okolí přináší omezení. Komplikace se však budeme snažit minimalizovat spolu se stavební firmou a dozorem. Naším cílem je stavbu v požadované kvalitě dokončit co nejdříve,“ uzavírá starosta.

Lenka Pelcová

« Zpět