Krize v manželství, problémy s dětmi i domácí násilí

Poradnám vzrostl počet klientů

RAKOVNÍK. Problémy, kvůli nimž lidé vyhledávají pomoc poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (dnes centrum psychologicko-sociálního poradenství), se příliš nemění. Krize v manželství, problémy s dětmi i osobní tragédie, s nimiž je těžké se vyrovnat, to jsou obvyklé důvody, kvůli nimž lidé vyhledávají odbornou pomoc.

„Naše rakovnické pracoviště mělo loni 318 případů, z toho osm bylo s tématikou domácího násilí a sedmnáct s tématikou sociálně právní ochrany dětí. Co se týče konzultací a výkonů, jsme na tom zhruba stejně, jako jsme byli v roce 2012. Navýšit počet konzultačních hodin ostatně není možné, pokud máme stejný počet pracovníků. Navíc rakovnické pracoviště má i specifikum v tom, že mám jako vedoucí pracovník celého centra, což je osm pracovišť v kraji, další povinnosti a také se u nás konají přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči. Není proto možné, abychom rozšířili počet konzultací, aniž bychom personálně posílili. A na to bohužel nejsou finanční prostředky,“ říká Marcela Škábová, ředitelka poradny.

Loňský rok byl pro poradny nezvyklý, některá pracoviště zaznamenala už během prvního pololetí výrazný nárůst případů, mnohdy až o padesát procent. Není to však tím, že by v okresech rapidně vzrostly problémy v mezilidských vztazích. „V některých regionech přestala fungovat občanská sdružení, která poskytovala službu odborného sociálního poradenství, tudíž se veškerá klientela vrátila zpátky do poraden. Zatím nemáme výsledky za celý rok, ale v pololetí mělo celé centrum devatenáctiprocentní navýšení případů, což je poměrně vysoký nárůst,“ říká ředitelka. Co se týče problematiky, tak největší nárůst byl v oblasti sociálně právní ochrany dětí, tedy u případů, kdy dochází k rozpadu rodiny. Následně pak může docházet i k nárůstu dalších problémů včetně výchovných, kdy rodina z nějakého důvodu selhává při výchově. Při jejich řešení kromě sociálky a soudu pomáhá i poradna.

„Méně je naopak případů domácího násilí. Ale opět to není tím, že by násilí mezi blízkými ubylo, je to tím, že se lidé obracejí přímo na intervenční centra, tedy specializovaná pracoviště, která se zabývají výhradně touto problematikou,“ vysvětluje Marcela Škábová. Rakovnická poradna se loni přestěhovala do nových prostor. Nyní sídlí v podkroví vily GE Money Bank. Klienti jsou se změnou prostředí velmi spokojeni. Žádný z nich už od té doby v dotazníku neuvedl, že nebyl spokojen s úrovní prostor poradny.

Markéta Hartlová

« Zpět