* PROHLÁŠENÍ TATRANU

Vážená redakce, zasílám Vám následné krátké tiskové prohlášení k titulnímu článku vašeho periodika Raport, a to uveřejněném dne 30. 7. 2013 pod názvem „Podvod s umělkou na Tatranu?“.

Dovoluji si Vám oznámit, že jménem svým a jménem fotbalového klubu TJ TATRAN RAKO Rakovník se zcela distancujeme od uvedených nepravd a polopravd, jež jsou v článku uvedeny, a to jako citace či prohlášení zástupců města nebo Ministerstva financí ČR. Vzhledem k tomu, že bylo podáno trestní oznámení ze strany Města Rakovník, v čele s jeho starostou Ing. Nejdlem, na neznámého pachatele a věc budou šetřit orgány činné v trestním řízení, nebudeme v rámci objektivity vyšetřování uvádět nyní žádné detaily a žádná fakta, ani nebudeme jako klub předkládat žádné další dokumenty a podklady. V této věci já, i náš klub poskytneme naprosto plnou součinnost těmto orgánům. Jen si dovoluji prohlásit, že po skončení vyšetřování Vám poskytneme další informace k této kauze a zároveň podnikneme důrazné kroky na očištění jinak dobrého jména TJ TATRAN RAKO Rakovník i jména svého.

Ing. Jiří Froněk, předseda klubu

« Zpět