Foto

Část polomů občané uklízí i svépomocí.

 

Město sčítá škody

RAKOVNÍK. Od středy 7. srpna koordinuje odbor správy majetku Městského úřadu Rakovník likvidační práce a analyzuje škody na majetku. Lze říci, že škody na nemovitostech nejsou velké – došlo k menšímu poškození střechy radnice, bazénu a jeslí, bylo vyplaveno několik bytů a budova sokolovny. Největší škody napáchala bouře na zeleni.

„Náklady na likvidaci škod odhadujeme přibližně na půl milionu – většinu tvoří náklady na odstranění spadlých či poškozených stromů,“ řekl starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl.

V současné době jsou ukončeny práce na odstranění stromů z cest a chodníků a začínají probíhat úklidové práce – nejprve v centru, poté se budou postupně přesouvat na sídliště Bendovka, Vinohrady, U Křížku, Zátiší, do parku Paraplíčko a lesoparku Jamka. Po úklidu proběhne prohlídka stavu zeleně.

Největší škody byly zaznamenány v areálu hřbitova, kde došlo k poškození cest a bude zde muset být pokáceno asi 30 stromů. Při vichřici došlo dále k poškození pěti lamp veřejného osvětlení, lehce bylo poškozeno hřiště Pod Nemocnicí a na Průhonu, spadlými stromy z lesa byl poškozen plot areálu fotbalového hřiště Tatranu na Šamotce. V památné aleji kolem Rakovnického potoka spadlo 10 stromů, další jsou ale poškozeny a budou muset být pokáceny.

Velké škody způsobila bouře na majetku Městských lesů Rakovník, kdy zasáhla jak mýtné porosty, tak předmýtné porosty i mlaziny. Je popadáno zhruba 600 – 700 kubíků dřeva, což představuje asi dva hektary lesa.

Městské lesy Rakovník se podílely také na pomoci při zprůjezdnění cyklostezek v okolí města. Jejich zaměstnanci zprůjezdnili cyklostezku Rakovník – Olešná a cyklostezku z Hamru k Tyršovu koupališti. „Ostatní cyklostezky by měly být v katastru města průjezdné. Na cyklostezce kolem Lišanského potoka se ale ještě bude v příštím týdnu kácet. Přesto však upozorňujeme na možné nebezpečí a žádáme všechny, aby se pohybu po cyklostezkách pokud možno ještě vyhnuli,“ uvedl starosta Nejdl.

Podle mluvčí radnice Alidy Štulajterové připravilo město Rakovník pro občany sídlišť Vinohrady, Bezděkov a Průhon, kde byly škody v soukromých plochách největší, kontejnery určené pro likvidaci spadlé zeleně po vichřici ze soukromých pozemků.

Tomáš Bednařík

« Zpět