Foto

Tomáš Tureček, šéfredaktor české edice časopisu National Geographic.

Společnost National Geographic slaví 125 let trvání

Šéfredaktorem české verze Rakovničák

RAKOVNÍK. Víte, že časopis National Geographic má již téměř čtyřicet cizojazyčných mutací, že do Česka přišel v roce 2002, že letos to je 125 let, co ve Washingtonu vznikla společnost National Geographic a že šéfredaktorem české verze je žurnalista Tomáš Tureček, rakovnický rodák, který vystudoval zdejší gymnázium? Pokud jste navštívili středeční přednášku v Muzeu T. G. M. v Rakovníku, nejsou tyto informace pro vás již žádnou novinkou.

Během zhruba hodinové besedy seznámil Tomáš Tureček posluchače nejen s tím, kdy, kde a jak časopis vznikl, co je jeho náplní, ale i s tím, jak se začal postupně rozšiřovat a čím se od sebe liší mutace v jednotlivých zemích: „Společnost National Geographic vznikla v době, kdy na Zemi ještě nebyla objevena řada míst (pro přiblížení – bylo to v době Emila Holuba), takže si kladla tento cíl. Postupem doby se z ní stala největší vzdělávací organizace na světě. Každý člověk, který si kupuje časopis, se podílí i na výzkumech společnosti.“

V roce 1888, kdy časopis vznik, vycházel bez fotografií. Tomáše Turečka, jako správného novináře zajímalo, co se v něm psalo o Československu. Zjistil, že National Geographic vlastně popsal celou historii našeho samostatného státu. „První zmínka o naší zemi se objevila v roce 1917. Článek Čechy a Čechové napsal antropolog Aleš Hrdlička. Pobavil mě článek z roku 1929 s názvem Pohostinnost Čechů. Popisuje výpravu reportéra National Geograpfic do pitoreskního horského města Rakovníka. Tehdy už s fotografiemi, na nichž jsou zachyceny krojované bytosti z Moravy.“ Časopisu se zkrátka podařilo popsat každý zajímavý historický moment. Poslední článek se objevil v roce 1993 a byl to Sametový rozvod.

Tomáš Tureček představil i sídlo společnosti – historické i současnou moderní budovu – v níž se kromě jiného konají i výstavy a besedy k zajímavým tématům, jimiž se časopis zabývá. Popsal i rozšiřování neanglických verzí: „Do roku 1996 byli Američani přesvědčeni, že časopis nelze převádět do cizojazyčných mutací. V této době se rozhodli vypustit ‚zkušební balónek‘ v Japonsku. Tamní edice byla velmi úspěšná a časopis se začal šířit po světě. Naše – česká – je jednadvacátá, vznikla jako druhá v bývalém socialistickém bloku v roce 2002. Když jsme přijeli na školení ve Washingtonu, říkali nám, že nás Čechy znají, že jsme jako národ úplně šílení po mapách, že od Čechů mají nejvíce žádostí o mapy, které National Geographic vydává.“

Česká mutace obsahuje pochopitelně takové články, které zajímají Čechy. „Raději zařadíme rozhovor se zajímavými lidmi, než něco o pěstování brambor v Idahu. Kdybychom vedle sebe položili těch v blízké budoucnosti čtyřicet mutací, viděli byste, že časopis je v každé zemi trochu jiný. Dnes se jeho zaměření trochu změnilo, od rozšiřování zeměpisných znalostí se posláním společnosti stala ochrana naší planety,“ uzavírá Tomáš Tureček.

Lenka Pelcová

« Zpět