Foto

Vilém Žák

Otázka pro…

Ing. Viléma Žáka, náměstka ministra zemědělství ČR

Podle zpravodajského serveru Lidových novin lidovky.cz jste prý byl nejlépe placeným ministerským zaměstnancem roku 2012. Údajně jste si přišel na 1,5 milionu korun. Je to pravda?

Zveřejněná informace je účelově zkreslená. Uvedená částka byla z mně neznámých důvodů o 240 tisíc korun nadsazená proti snadno prokazatelné skutečnosti. Prvním náměstkem ministra zemědělství jsem se stal až 1. 11. 2012. Do té doby jsem vykonával poradenskou činnost pro MŽP, MZe i některé další subjekty na živnostenský list. Z toho je zřejmé, že daně, sociální a zdravotní pojištění, telefony, dopravu, technické vybavení a další náklady jsem si hradil sám, takže zmíněná částka není souměřitelná s příjmy úředníků v zaměstnaneckém poměru. Když náklady odečtete od příjmů, snadno zjistíte, že se můj čistý výdělek neliší od běžného standardu v této profesní oblasti.

« Zpět