Město „zaplaví“ studenti

RAKOVNÍK. Čtyři dny, od 21. do 24. března, bude hostit Rakovník více než 140 studentů ze 17 českých a dvou německých škol při 15. Národro celoevropská zasedání EPM pro nadcházející rok.

„Po vzoru Evropského parlamentu budou studenti v jednotlivých výborech diskutovat odborné problémy tížící evropskou společnost současnosti a hledat jejich vlastní řešení. Mimo samotný výběr reprezentantů si konference klade za cíl i šíření demokratických hodnot, posilování dovednosti práce ní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže (EPM). Cílem konference bude výběr reprezentantů České republiky pv týmu, umění diskutovat a v neposlední řadě i seznámí s vrstevníky z celé Evropy s podobnými zájmy,“ nastínil smysl celé akce prezident české pobočky EPM Matěj Kinovič. Zastřešujícím tématem konference je Vzdělej sám sebe, vzdělej svůj svět. Domácí „barvy“ budou „hájit“ čtyři studenti Masarykovy obchodní akademie z 2. až 4. ročníku. „Tentokrát se nejedná o týmovou soutěž, ale naši studenti se zapojí do práce v jednotlivých výborech,“ vysvětlil ředitel MOA Miloslav Blecha.

V rámci konference proběhne v aule Masarykovy akademie v Rakovníku panelová debata na téma „Budoucnost maturit v českém vzdělávacím systému“, které se zúčastní i první m¨náměstek ministra školství ČR Jiří Nantl a stínový ministr školství za ČSSD a senátor Marcel Chládek.

Jednání konference a doprovodné akce budou střídavě probíhat v MOA, v Domě osvěty a v areálu TC Cafex. „Kromě tradičních součástí programu budou mít studenti také šanci prezentovat během tzv. „European Village“ speciality a tradice svého regionu a země.

Tomáš Bednařík

« Zpět