Chodník v „Texasu“? Snad letos

NOVÉ STRAŠECÍ. Díky novému rozpočtovému určení daní (RUD) by se mohli obyvatelé Křivoklátského sídliště dočkat určitého zlepšení nové přístupové cesty do centra. Stávající je totiž zcela nevyhovující.

Za deštivého počasí jsou obyvatelé sídliště „Texas“,kde žije zhruba pětina obyvatel města, nuceni brodit se bahnem a navíc v noci není cesta uspokojivě osvětlena. Už od října 2011 přitom disponuje odbor investic návrhem řešení regenerace parku u kaple sv. Isidora, který zpracovala inženýrka Burešová. Její koncepce řeší mimo jiné i průběh centrální cesty včetně osvětlení. Komunikace by měla být zhotovena ze zámkové dlažby a měla by nahradit dnešní vyšlapanou stezku, kterou používají obyvatelé Křivoklátského sídliště ke každodenním cestám do školy a na náměstí.

Důvod, proč návrh zhruba rok spal, je podle místostarostky Libuše Vosátkové v penězích. „Letos je sice naší prioritou kanalizace a potřebujeme vybudovat mnohé chodníky, ale pokud se v rozpočtu najdou finance, chtěli bychom letos zrealizovat alespoň část projektu. Vše záleží na tom, kolik daní stát vybere. Rozhodne druhé pololetí. Pokud v rozpočtu finance nezbudou, plánujeme zařazení a realizaci této investice v roce příštím. Sama za sebe se přikláním spíše k této variantě.“ Vzhledem k těmto plánům je nyní nutné dopracovat koncepci do úrovně stavební dokumentace včetně projednání stavby u příslušného stavebního úřadu.

Obdobný úkol má město i v případě druhého projektu, který se týká postupné obnovy zeleně v Křivoklátském sídlišti. Jeho návrh byl zpracován stejnou autorkou koncem roku 2012 a řeší budoucí výsadbu dřevin v několika etapách. „Snažíme se spíše najít nějakou vhodnou dotaci. Minulý měsíc jsme žádali u ČEZu, to nám bohužel nevyšlo a zatím se nic nového neobjevilo. Pokud nic nenajdeme, přistoupíme k realizaci návrhu sami. Jedná se o celkovou investici sto tisíc korun, která by měla být rozdělena do tří fází na tři roky. K první etapě bychom chtěli přistoupit už letos na podzim,“ objasňuje místostarostka.

Lenka Pelcová

« Zpět