Nová ulice

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Vzhledem k tomu, že po předchozí výstavbě dopravní a technické infrastruktury se již začínají stavět rodinné domy mezi Rudskou cestou a Nádražní ulicí, bylo nutné určit a projednat název nové ulice.

Město oslovilo historika Jana Černého, který již zpracoval návrhy na pojmenování ulic v jiných částech města. „Po konzultaci s ním bylo vzhledem ke vžitému a v současnosti již často užívanému názvu lokality doporučeno pojmenovat nově vzniklou ulici Na Pískách,“ konstatuje starosta Karel Filip.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o názvech ulic je však vyhrazeno zastupitelstvu města, rada města pouze doporučila toto nové označení ulice schválit.

« Zpět