Zlevní likvidaci fekálií

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Vyčištění odpadní vody z jímek se od začátku příštího roku zlevní. Splnil se tak požadavek, po kterém volali obyvatelé Nového Strašecí, kteří jsou nuceni vyvážet odpadní vody. Stane se tak díky dotaci Středočeského kraje, kterou získaly technické služby na dobudování kalové koncovky na čistírně odpadních vod.

Technologie – konkrétně mobilní dekantační odstředivka – bude uvedena do provozu ještě během listopadu. „Jedná se o zařízení, které odstředí vodu z kalů, jenž jsou odpadními produkty čistírny. Technickým službám tak odpadnou nemalé náklady na jejich přepravu na jiné čistírny, které jsou již touto nebo podobnou technologií vybaveny,“ popisuje starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Zprovozněním zařízení vzniká provozovateli prostor pro zlevnění těm, kteří musejí odpadní vody z nemovitostí odvážet na čistírnu fekálními vozy, neboť vylisované kaly se budou odvážet na blízkou skládku Ekologie.

Vyčištění odpadní vody z jímek na ČOV bude od 1. ledna 2013 místo původních 33,85 Kč/m³ stát 26 Kč/m³ včetně 15% DPH. Cena pochopitelně nezahrnuje dopravu.

« Zpět