Úspěch: 21 milionů na 3. ZŠ

RAKOVNÍK. O havarijním stavu okenních výplní v některých pavilonech 3. základní školy se ví již několik let. Nejvíce poškozená okna musela být dokonce přišroubována do rámů, aby nehrozilo jejich vypadnutí. Město, které je zřizovatelem školy, se již několik let snaží o získání dotace na výměnu oken a zateplení fasády. Po několika marných pokusech v programu Zelená úsporám se konečně povedlo získat zhruba dvacet jedna milionů korun z operačního programu ministerstva životního prostředí. Rozpočet akce je odhadován na 41 milionů, zbytek doplatí město ze svého rozpočtu.

Ministr životního prostředí podepsal seznam schválených projektů 22. října. „Mezi úspěšné žádosti Operačního programu životního prostředí byla zařazena díky kvalitně zpracovanému projektu také žádost o dotaci na akci snížení energetické náročnosti objektu 3. ZŠ Rakovník,“ vysvětluje tisková mluvčí úřadu Alida Štulajterová.

Projektant odhadl rozpočet na 41 milionů Kč, předpokládaná výše podpory je 21 mil. Kč. Rada města nechala zpracovat projektové dokumentace včetně výkazu výměr společnosti Dekprojekt Praha za 140 tisíc Kč. Organizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby svěřila obecně prospěšné společnosti Energy Benefit Centre Praha za 72 000 Kč. Po schválení dofinancování akce zastupitelstvem města bude na veřejnou zakázku vypsáno zadávací řízení, z něhož vzejde skutečná cena díla.

Pavel Sklenička

« Zpět