Oddíly jsou zklamané, z devíti milionů nic nedostanou

Pět ze sedmi se peněz nedočkalo

RAKOVNÍK. Velké zklamání zavládlo u sedmi sportovních oddílů a zájmových klubů, když 15. října obdržely dopis z odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rakovník, že jim město neposkytne finanční dotaci z titulu zákona o loteriích a jiných podobných hrách, byť sportovní komise doporučila žádosti podpořit.

„Víme, že dřív tyto oddíly z loterií peníze dostávaly, proto jsme jejich žádosti doporučili,“ uvedli členové sportovní komise Irena Lehárová a Milan Sunkovský. Samozřejmě tyto prostředky měly kluby nezávisle na městských grantech. Změnou loterijního zákona o ně přišly. Ještě v červenci letošního roku starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl řekl: „Až nám oddíly prokážou, že dostávaly podporu přímo od některé ze společností, provozujících hazardní hry, a změnou loterijního zákona o ně přišly, zvážíme, zda jim část peněz z loterií dáme. Zatím tady ale je pouze jeden takový případ.“ Dále prohlásil, že rada města připraví na srpnové jednání zastupitelstva materiál, v němž doporučí, aby některé sportovní aktivity byly z loterijních peněz podpořeny. Nakonec se na městě sešlo sedm žádostí od ZO Českého kynologického svazu Rakovník, TJ Lokomotivy Rakovník, Aeroklubu Rakovník, Putt-Golf Clubu JM20, Modelářského klubu RCA Rakovník, AMK Chobot Car Clubu Rakovník a TJ Tatran RAKO Rakovník. Rada města na svém zasedání 3. října žádosti projednala, vzala na vědomí i stanovisko sportovní komise a rozhodla jim v roce 2012 finanční příspěvky neposkytnout.

„Na účet města Rakovníka byla za rok 2012 převedena z provozování loterií částka 9 036 865 Kč. Tyto finanční příspěvky nejsou účelově vázány, a proto byly zařazeny na příjmovou stranu rozpočtu. Zastupitelé na svém posledním zasedání, které se konalo 6. září, schválili rozpočtové opatření, v němž snížili příjmovou stranu rozpočtu o 5,7 milionu Kč a a navýšili ji o částku 1,25 milionu korun. Rozdíl – tedy 10,55 milionu Kč – pak rozdělili do několika oblastí,“ odpověděla na dotaz, kolik peněz z hazardu město již dostalo a jak byly využité, tisková mluvčí Alida Schulajterová a připojila jejich seznam.

Jeden milion korun byl přidělen na rekonstrukci vnitrobloku v ul. Čs. legií a Palackého, 2,13 mil. Kč na obnovu sokolovny, 2,4 mil. na čištění a údržbu komunikací po přívalovém dešti z 20. června, 800 tis. Kč na údržbu památek, konkrétně opravu historické části Domu osvěty, 870 tis. Kč na opravu sportovišť (670 tis. Kč – oprava atletického oválu v sokolovně a 200 tis. Kč – oprava střechy hangáru Aeroklubu Rakovník), 300 tis. na obnovu průtrží zničené městské zeleně, 1,4 mil. Kč na opravu vytopené tělocvičny 3. ZŠ, 200 tis. Kč na údržbu zimního stadionu (výměna oken a dveřní výplně), 300 tis. Kč na vybavení sportovišť stroji a zařízením (sekačka v areálu hřiště na Zátiší, časomíra pro TJTZ) a 1,15 mil. Kč na opravy dětských hřišť (V Lukách, gen. Kholla, Bendovka, Čermákovy sady, „U“ rampa pro skateboard ad.).

„Z výše uvedeného přehledu je patrné, že z rozdělované částky 10 550 000 Kč šla do sportu částka 4 650 000 Kč. Pokud započítáme také náklady na opravu tělocvičny v budově 3. ZŠ, pak je celková částka 6 050 000 Kč, tedy 57 % z rozdělované částky. Ve schváleném rozpočtu roku 2012 byla dále vyčleněna na tělovýchovnou činnost celková částka 12 539 000 Kč a na údržbu sportovních zařízení v majetku obce 6 885 000 Kč,“ dodala Alida Schulajterová, tisková mluvčí města.

Tomáš Bednařík

« Zpět