Na Spravedlnosti konečně asfalt

NOVÉ STRAŠECÍ. Již za týden (po 15. říjnu) by měla být zahájena stavba malého rozsahu – dokončení ulice Na Spravedlnosti. Bude ji realizovat novostrašecká firma ČESTAV, která ve výběrovém řízení zvítězila ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. Dílo zhotoví za 1 987 tisíc za 61 kalendářních dnů.

Stavba řeší prodloužení stávající komunikace v ulici Na Spravedlnosti a její napojení na komunikaci v Jungmannově ulici. Úsek, který zatím připomíná spíše polní cestu než městskou komunikaci, má délku 112 metrů. „Výstavba komunikace obsahuje celý uliční prostor, zahrnuje vozovku, chodník, vjezdy a chodníky k jednotlivým nemovitostem. Součástí stavby je i odvodnění v dané lokalitě,“ vypočítává místostarostka Libuše Vosátková. Z jejích dalších slov vyplývá, že po několikaletém jednání zde vznikne vozovka o šířce šest metrů, jednostranný chodník po severní straně vozovky, pás zeleně a vsakovací pás po jižní straně. Z pohledu financování se vzhledem k dlouhodobým předchozím jednáním jedná o sdruženou investici města a vlastníků pozemku parcelní č. 190/7.

Dle nabídky firmy ČESTAV je podíl pro město 1 395 033 Kč včetně DPH, podíl pro vlastníky pozemku činí 562 127 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města na letošní rok nebylo s tímto finančním spolupodílem počítáno, byla akce vyřešena rozpočtovou změnou. Tu schválilo poslední zastupitelstvo města.

Lenka Pelcová

« Zpět