Foto

Starostka Monika Kubičková vychází ze společenského centra, jenž od roku 2009 nahradilo bývalou hospodu. Pivo si tu dnes už nedáte.

Foto

Hospoda po rekonstrukci.

„Papírově“ v obci od roku 2009 žádné pohostinství není

Kvůli dotaci přišli o hospodu

PŘÍČINA. Nedávno jsme informovali o uzavření Kulturního domu a hospody ve Chlumu. Provozovatelka skončila z ekonomických důvodů. Dnes můžeme na černou listinu uzavřených pohostinství připojit další. Svoji činnost totiž přerušila i hospoda v obci Příčina. Důvod je tentokrát poněkud zvláštní. Pohostinství muselo být uzavřeno poté, co se obci podařilo získat dotaci od Středočeského kraje a následně do budovy investovala přes dva miliony korun.

Kvůli zatékání do objektu se obec v roce 2009 rozhodla využít krajského dotačního titulu a nahradit rovnou střechu sedlovou konstrukcí. „Do budoucna tak rozšíříme možnosti využití objektu. Mohl by tam jednou vzniknout i byt,“ vysvětloval tehdejší starosta Josef Kubička. S pomocí Mikroregionu Čistá – Senomaty se záměr podařil. Příčina získala od krajského úřadu cca 1,5 milionu korun s tím, že ze svého na stavbu přispěje jen 5 % z celkového rozpočtu. Za tuto částku měla hospoda dostat kromě nového zastřešení i vchodové dveře, okna a fasádu. Práce zajistila firma Král P. M. Centrum z Kralovic, kterou obec vybrala z pěti uchazečů. Stavět se začalo v září a do konce roku byla stavba dokončena. Ale ne tak docela.

„Nakonec jsme za dokončení díla a terénní úpravy před hospodou zaplatili ze svého rozpočtu ještě dalších 450 tisíc korun,“ popisuje současná starostka Monika Kubičková. Ani tím problémy se stavbou neskončily. „Když jsem převzala funkci, zjistila jsem, že bych měla každoročně podepisovat prohlášení, že objekt není využíván ke komerčním účelům. Obec mohla před lety koupit pozemek pod hospodou, který byl z nějakého nepochopitelného důvodu státu. Ale obec se tehdy rozhodla, že nic kupovat nebude a požádala o bezplatný převod. Ten byl možný, ale s omezením. Smlouvou o bezúplatném převodu z roku 2010 jsme se zavázali, že na něm nikdy nebude provozována žádná komerční činnost. Tento závazek platí až do roku 2021. V případě porušení hrozí sankce v ceně pozemku, která může být udělena opakovaně. Tu smlouvu navíc nelze změnit,“ vysvětluje starostka.

Jenže hospoda nemůže být hospodou ani kvůli poskytnuté dotaci. To nám potvrdila i Eva Koucká z Mikroregionu Čistá – Senomaty. Právě ona zpracovávala projekt k žádosti o dotaci. „Od začátku bylo jasné, že kraj by žádnou dotaci na opravu hospody neposkytl. Na to by bylo potřeba žádat z jiného programu a byla by daleko vyšší spoluúčast. V Příčině se od počátku mluvilo o společenském centru. Objekt má sloužit pro setkávání dětí, mládeže, důchodců, hasičů, má v něm být stůl na stojní tenis, má sloužit i jako šatny pro fotbalisty apod. Ve smlouvě je také výslovně uvedeno, že pokud by byly podmínky projektu porušeny, hrozí obci vrácení dotace plus penále. Takže pokud tam byla někdy hospoda, byl pan starosta nebo i nynější paní starostka vlastně jednou nohou v kriminále,“ upozorňuje Eva Koucká.

Současná starostka situaci vyhodnotila a na zastupitelstvu oznámila, že provozování hospody by obec mohlo zcela zásadně ohrozit. A tak je rekonstruovaný objekt bez využití. „Máme v majetku ještě bývalou školu, kde je dnes obecní úřad, knihovna a obchod. Takže teď se musíme starat o obě budovy. Peníze ale ubývají a mám obavu, zda to finančně utáhneme. Navíc v projektu na poskytnutí dotace jsou i povinnosti, jak budovu využívat. A ty musíme plnit. Objekt samozřejmě nemůžeme ani prodat,“ hodnotí Monika Kubičková.

Není divu, že uzavření hospody způsobilo v obci celou řadu nepříjemností. „Obecní zastupitelstvo, kde jsme to lidem vysvětlovali, bylo hodně bouřlivé. Ale nic jiného jsme dělat nemohli,“ vysvětluje starostka.

Pavel Sklenička

« Zpět