Strašecí vystupuje ze svazku

NOVÉ STRAŠECÍ. Poslední novostrašecké zastupitelstvo odsouhlasilo vystoupení města ze svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko. Společný projekt členských obcí a Nového Strašecí je totiž minulostí.

Nové Strašecí bylo v roce 2006 jedním ze zakládajících členů a dodnes je sídlem svazku. Dnes jsou jeho členy Branov, Kroučová, Krušovice, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Nové Strašecí, Nový Dům, Pustověty, Račice, Roztoky, Ruda, Sýkořice, Velká Buková a Zbečno. Majetkem svazku je projektová dokumentace na vodovod, kanalizaci a ČOV pro Nové Strašecí, Rudu a obce Křivoklátska v hodnotě téměř 42 milionů. Původním záměrem svazku bylo předložit společný projekt. Později však došlo k jeho rozdělení na výše zmíněné části. Realizován byl pouze projekt pro Rudu a dnes je ve fázi výběrového řízení na zhotovitele Křivoklátsko.

„Podle stanov svazku bylo nutné podat výpověď do 30. června, aby po uplynutí šestiměsíční výpovědní lhůty skončilo členství posledním dnem roku,“ vysvětluje starosta Karel Filip. Ukončení členství však s sebou nese i povinnost vypořádání majetkového podílu a závazků. Předmětem vypořádání bude i projektová dokumentace týkající se Nového Strašecí v hodnotě 3 miliony 800 tisíc. „Částka by měla být snížena o 1,7 milionu (podíl z dotace kraje), ale i tak budeme muset možná ještě letos uhradit zhruba dva miliony,“ konstatuje starosta. Radní Jan Bureš upozorňuje, že součástí dokumentace je i vodovod, který si již město přivlastnilo, byť patří svazku. Podle dalšího radního Pavla Nováka je pro město výhodnější, pokud nebude namočeno v údajně nepříliš zdařilých výběrových řízeních za zhruba 700 milionů a když si o všem, co se týká kanalizace, bude rozhodovat zastupitelstvo.

Lenka Pelcová

« Zpět