Šest set metrů vodovodu

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). O zapeklité situaci s vodou a kanalizací v Novém Strašecí informujeme již několik měsíců. (Dnes také na str. 9.) Zatímco kanalizace zůstává nedořešená a ve vzduchu je zatím pouze příslib představitelů města, že se příští rok začne kopat, posun nastal s vodovodním řadem. Město Nové Strašecí získalo dotaci z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje na výstavbu vodovodu v lokalitě Rudská v délce zhruba 600 metrů.

„Nový vodovod ocení především občané žijící v této oblasti města. Nebudou už muset složitě dovážet pitnou vodu,“ říká starosta Karel Filip. Vybudování vodovodu má podle něho význam pro celou lokalitu, která je určena k výstavbě rodinných domů. „Výběrové řízení vyhrála společnost ESTA, která nabídla cenu 1 445 580 korun. Díky tomu, že městu byla přidělena dotace ve výši 95 % předpokládaných nákladů, představuje spoluúčast města částku zhruba 72 tisíc,“ dodává. Na stavební práce vodovod Nové Strašecí – Rudská byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu. Ve lhůtě pro podání bylo zadavateli doručeno šestnáct nabídek. Hodnotící komise vybrala výše zmíněnou společnost díky nejnižší nabídkové ceně. Zajištění financování stavby pak bude předmětem rozpočtové změny, která bude projednána v radě a v zastupitelstvu města.

« Zpět