Foto

Jan Nechutný

Novým ředitelem Nechutný

NOVÉ STRAŠECÍ. Od srpna se stane novým ředitelem SOUz Nové Strašecí bývalý zástupce ředitele pro teoretické vyučování a Domova mládeže Jan Nechutný. Do výběrového řízení se prý přihlásil proto, že má svůj profesní život spjatý s touto školou a záleží mu na jejím rozvoji. „Také jsem nechtěl zklamat důvěru spolupracovníků, kteří mě podporovali,“ říká.

I když má Jan Nechutný určité nápady na změny, v zásadě se dá říci, že by chtěl pokračovat v trendu předcházejícího ředitele Bohuslava Vecky. „Kromě toho, že si vážím jeho práce, má to logiku i v tom, že jsem se na řadě jeho rozhodnutí spolupodílel a při naší spolupráci jsme měli velmi obdobné názory.“

Jan Nechutný má pro řízení strojírenské školy ty nejlepší předpoklady. Vystudoval rakovnické gymnázium a poté inženýrské studium na Strojní fakultě Západočeské univerzity. Po krátké praxi konstruktéra nastoupil v roce 1994 do SOU Nové Strašecí jako učitel odborných předmětů a od roku 2000 zde pracoval jako zástupce ředitele pro teoretické vyučování a Domov mládeže. Absolvoval i bakalářské pedagogické studium a funkční studium II. určené pro ředitele a jejich zástupce. Učil a stále učí především odborné strojírenské předměty a ICT.

Do budoucna chce dát příležitost novému učebnímu oboru zahradník, zaměřit se na propagaci školy a vytvořit školní autoservis určený pro veřejnost. Nový obor zahradník má být zaměřen na zahradní architekturu, aranžování květin a vazbu, péči o veřejnou zeleň a o zahradní techniku. „Uvažuji o navázání mezinárodní spolupráce se školou obdobného charakteru, přičemž bych chtěl využít kontaktů, které jsem získal na zahraničních stážích. Dále chci pokračovat v realizaci projektů ESF (evropský sociální fond), což je oblast, ve které dosahujeme velmi dobrých výsledků. Mám připraveny i další změny, ale ty už spadají do oblasti dlouhodobějších plánů. Nejdůležitější však je udržet stabilizovaný pracovní kolektiv, to je hlavní podmínka dobrého chodu školy.“

SOUz je jednou z mála škol, které si nemohou stěžovat na nedostatek žáků. „Máme atraktivní učební obory automechanik a opravář zemědělských strojů, začínáme s novým oborem,“ vysvětluje Jan Nechutný. „O první dva obory je zájem i díky řidičskému a svářečskému průkazu, které získávají studenti zdarma. Navíc obory opravář zemědělských strojů a zahradník dostávají krajské stipendium. Také si myslím, že nastává příklon k učebním oborům. Rodiče si zřejmě opět začali uvědomovat starou pravdu, že řemeslo má zlaté dno. Maturitní vzdělání si u nás mohou žáci doplnit nástavbovým studiem, ale výuční list jim mnohdy zajistí práci lépe.“

Lenka Pelcová

« Zpět