Nový parket

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Město Nové Strašecí vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na renovaci parketové podlahy hlavního sálu novostrašeckého kulturního centra. „Ve veřejné zakázce bylo adresně obesláno pět firem, ale ve lhůtě pro podání nabídek (do 23. dubna) nám byly doručeny pouze čtyři. Poslední byla doručena až po termínu, proto na ni bylo pohlíženo, jako by nebyla podána,“ konstatuje starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Společná komise pro otevírání obálek pak na svém květnovém jednání shledala došlé nabídky za vyhovující. Hlavním kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Zakázku tak získala kladenská firma 4 floors, Aleš Veselý za nabídkovou cenu 159 tisíc korun včetně DPH.

« Zpět