Reforma se odkládá

NOVÉ STRAŠECÍ/PRAHA (lep). Návrh financování regionálního školství, jak jej představil bývalý ministr školství Josef Dobeš, by podle některých odborníků znamenal likvidaci 70 % venkovských škol. Dnes je jasné, že tento návrh již není aktuální.

Začátkem března vznikla k tématu petice, která navazovala na tzv. Rakovnickou výzvu, v jejímž čele stanul senátor Marcel Chládek. Petice s téměř šedesáti čtyřmi tisíci podpisů byla předána senátu a 23. května projednána ve Výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice.

Veřejného slyšení se za petenty zúčastnil i novostrašecký starosta Karel Filip. „Po projednání oznámil ministr Fiala, že reformu financování regionálního školství tak, jak ji navrhl jeho předchůdce, odkládá. Zároveň oznámil, že pracovníci MŠMT začnou pracovat na reformě nové. K práci na této reformě slíbil přizvat nejen opozici, ale i odborníky na danou problematiku,“ sděluje.

« Zpět