Rozvodovost stoupá

RAKOVNICKO. Podle Českého statistického úřadu bylo v loňském roce rozvedeno více než 28 tisíc manželství, což je o necelé tři tisíce méně než v roce 2010. Přesto není bilance sňatků a rozvodů příliš uspokojivá. Oproti roku 1950 a letům následujícím vzrostl počet rozvodů téměř dvakrát. Křivka začala poměrně strmě stoupat po roce 1965 a od roku 1985 se – kromě výkyvu v roce 2000 – drží na zhruba třiceti tisících rozvodů ročně.

Stoupající tendence se projevuje i u rakovnického soudu. Například v roce 2005 zde byly podány osmdesát dva návrhy (zahrnuty jsou i ty, které byly posléze staženy). V loňském roce to však bylo plných 179 návrhů. Ze statistik také vyplývá, že mezi rozvedenými muži a ženami bylo shodně 19 % těch, kteří se rozvedli opakovaně, a že návrh na rozvod podaly ve dvou třetinách případů ženy. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 56 % s nezletilými dětmi, přičemž před 20 lety byl tento podíl 72 %. Na tomto poklesu zapracovala jak úprava zákona, tak i rostoucí zastoupení rozvodů dlouhotrvajících manželství a odrazila se zde i nízká úroveň plodnosti posledních let.

Mezi nejčastější příčiny rozvodu patří „rozdílnost povah, názorů a zájmů“. Tento důvod bývá uváděn ve více než čtyřiceti procentech. Ale ať už je oficiální důvod jakýkoliv, podstatný rozdíl oproti dobám minulým je spíše v tom, že život dnes už není chápán jako trpný úděl.

Více na str. 4

Lenka Pelcová

« Zpět