Udělení debaklu zabralo?

RAKOVNÍK (ps). Krátce poté, co sportovní komise ankety týdeníku Raport udělila městu Rakovník „titul“ Debakl roku za laxnost v řešení otázek kolem sportovní haly, schválila městská rada usnesení, kterým by se věc mohla pohnout z mrtvého bodu.

Město požádalo Tepelné zásobování Rakovník o stanovisko ke stavebně technickému průzkumu, který vypracovala společnost Milota Kladno k posouzení energetické náročnosti haly a k doporučeným opatřením ke snížení spotřeby energií.

„Ze zprávy Tepelného zásobování vyplynulo, že nejlepším řešením by bylo propojení topných systémů haly a bazénu a obnovení dodávek tepla pro oba objekty z kotelny bazénu. Potřebné úpravy topných systémů by byly provedeny na náklady společnosti a nezatížily by rozpočet města. Rada města se dále rozhodla oslovit tři projekční kanceláře k předložení cenové nabídky. Měly by zpracovat studie na provedení úprav sportovní haly s možností využití pro co největší počet sportů za minimálních stavebních úprav s tím, že počet diváků není rozhodující,“ vysvětluje starosta města Zdeněk Nejdl.

« Zpět