Jen oklepat filtr nestačilo

NOVÉ STRAŠECÍ. Vyvážení odpadních vod na čističky je téma, které stále hýbe obcemi. Nejinak je tomu v Novém Strašecí, kde navíc bylo na čtrnáct dnů zastaveno přijímání fekálních vozů kvůli opravě čističky.

V diskusi na posledním jednání zastupitelstva vystoupil Jiří Zelenka s tím, že by chtěl ostatní seznámit se situací, jaká panuje s vývozem jímek. Vedle toho, že zdůraznil, o kolik více zaplatí občan za vývoz jímky, upozornil i na složitost samotného vyvážení. „Chápu, že jímky přetékaly v době havárie, ale i dnes, kdy je čistička opět v provozu, nám vývozce sdělil, že na ČOV smí pouze jednou v týdnu a může vyvézt maximálně 50 m².“

Jan Bureš oponoval, že během havárie smluvní přepravci vyváželi na ČOV Slovanka a Lány a reagoval i na výtku ohledně omezeného množství fekálií. „Toto pravidlo už zde kdysi fungovalo. Bylo však zrušeno a ČOV jela na hranici svých kapacitních možností. To, že kapacita čističky nestačí, je známo už delší dobu a novou ČOV už máme zakomponovanou do územního plánu.“ Omezení návozu bylo znovu zavedeno proto, aby ČOV byla schopna vodu kvalitně vyčistit. „Pokud bychom chtěli prohnat čističkou větší množství, voda by se nevyčistila a odcházela by do potoka, za což neseme zodpovědnost jako provozovatelé. V průběhu dvou týdnů, kdy došlo k opravám, proběhly na ČOV opakované kontroly z inspekce životního prostředí a bylo shledáno, že zde k žádným nepravostem nedošlo.“

Oprava strašecké ČOV zahrnovala vyčištění a seřízení kyslíkových sond, opravu aeračních elementů (zajišťují předávání vzduchu do čištěné odpadní vody a tato technologie zatím nebyla nikdy čištěna ani repasována). Nakonec bylo nutné vyčistit i druhou aktivační nádrž, proto došlo k prodloužení omezení návozu fekálních vozů. „Byla provedena i kontrola filtrů dmychadla, které byly v naprosto havarijním stavu. Obsluha uvedla, že jejich čištění probíhá oklepem o zábradlí,“ uvedl Jan Bureš. Opraveny byly i dosazovací nádoby a byl instalován dešťový oddělovač.

Díky těmto zásahům odtéká z ČOV voda již bez vloček kalu. Novinkou na novostrašecké ČOV je i prodloužení doby navážení. Ta je dnes od šesti do čtyř hodin odpoledne a dokonce je možné vyvážet fekální vody i v sobotu.

Lenka Pelcová

« Zpět