plácání do vody (a kanalizace)?

NOVÉ STRAŠECÍ. Vzhledem k tomu, že se 24. května bude konat valná hromada společnosti Vodárny Kladno – Mělník, kde jedním z bodů bude žádost Nového Strašecí o směnu majetku, projednávalo zastupitelstvo města koho nominovat na jednání. Rada navrhla, aby se jednání zúčastnil Jan Bureš, který se danou problematikou zabývá. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo, že se vzhledem k závažnosti situace zúčastní valné hromady kromě Bureše i starosta města Karel Filip.

Voda a kanalizace jsou pro Nové Strašecí stále klíčovými tématy. To dokládá i skutečnost, že se poměrně neškodný bod zvrhl v diskusi o dobudování kanalizace. Bývalý starosta Pavel Vaic (ODS) totiž přečetl dopis, který obdržel z VKM. Mimo jiné se v něm uvádí, že VKM trvá na vypořádání smlouvy, podle níž tato společnost poskytla městu pět milionů na rekonstrukci a čištění ČOV. „Prostředky měly být vypořádány v rámci ukončení stavby a spoluvlastnický podíl města na dokončené ČOV měl být vložen do VKM jako nepeněžitý vklad. Město i přes písemné výzvy závazky nesplnilo. Musíme trvat na vrácení těchto prostředků v co nejkratší době. Nemůžeme proto souhlasit s vaším návrhem a použít tuto částku jako zálohu na budoucí vklady. Žádáme o zaslání sumy na náš bankovní účet do 30. dubna,“ zaznělo z dopisu.

Člen rady města Pavel Novák (ČSSD) těmto argumentům oponoval: „Je to velice komplikovaná záležitost. Kvůli dostavbě kanalizace a ČOV jsme byli na jednání s většinou představenstva VKM, a přestože jsme je vyzývali, aby nám zaslali rozpracovanou nabídku dokanalizace, nikdy nic reálného neposlali – ani částku, ani termíny, ani plány. Takže jejich výhrůžky beru jako plácání do vody.“

Kanalizace se dostala na přetřes i ve chvíli, kdy zastupitel Miloslav Pelc podal návrh, aby město urgentně provedlo opravu části komunikace Fortna od sportoviště Kocourek po křižovatku s ulicí Tovární, která je v nevyhovujícím stavu. Jiří Toužimský (KDU-ČSL- SZ) sice vyjádřil pochopení s návrhem, ale oponoval tím, že ve městě je řada dalších problematických priorit: „V Pecínově chybí kanalizace, tečou tam exkrementy po silnici, odbor životního prostředí nám vyhrožuje pokutami. Jsem pro udělat vše pro bezpečnost dětí, jsem pro, aby se spravila silnice, ale ne na úkor dalších věcí,“ oponoval Toužimský.

Lenka Pelcová

« Zpět