Ocenění pro ředitele pivovaru

RAKOVNÍK. Generální ředitel Tradičního pivovaru v Rakovníku Pavel Gregorič obdržel v minulých dnech zcela mimořádné ocenění. Český svaz pivovarů a sladoven si povšiml jeho zásluh za záchranu a obnovu rakovnického pivovaru a udělil mu Cenu českého sládka F. O. Poupěte za rok 2012.

Vyhlašovatelé ocenili skutečnost, že pivovar doslova „vstává z popela“. Během dvou let se zlepšila kvalita piva a v loňském roce stoupl výstav na 34 923 hl, což je proti roku 2010 trojnásobek. Pivovar v současnosti nabízí pět druhů piva značky Bakalář, které vyrábí klasickou technologií. Profiluje se jako výrazně exportní výrobce a většinu produkce v roce 2011 vyvezl do deseti zemí. „Udělení ceny mě překvapilo a potěšilo,“ říká k tomu Pavel Gregorič. „Bez nadsázky a frází ale nepatří jenom mně. Bez spolupracovníků bych zcela jistě mnoha věcí nedosáhl a to mě nakonec těší snad stejně jako cena.“

František Poupě (1753-1805) byl legendární sládek. Zavedl reformy a technologie, které výrazně zlepšily výrobu a kvalitu českého piva. Na sklonku 18. Století založil v Brně první pivovarskou školu na světě. Výroční cenu uděluje Český svaz pivovarů a sladoven od roku 2007 jednotlivcům nebo skupinám odborníků za významný počin roku v českém pivovarnictví.

Pavel Sklenička

« Zpět