Foto

Minulý týden už dostala socha ponocného tvář. S výškou kolem tří metrů bude patřit mezi největší díla řezbáře Jaroslava Eliáše.

Novou podobu dostane zastávka, fontána i pomník padlých

Park má ostrahu – ponocného

LUŽNÁ. Ještě několik měsíců potrvá, než se bude moci říct, že se luženská náves stala skutečným parkem s promyšlenou kompozicí. Už nyní se ale začíná výsledek pomalu rýsovat. Úpravy postupují podle projektu, ovšem jeden prvek, který na návsi vzniká, v něm původně nebyl. Nápad vzešel až v průběhu realizace.

„Na Moravě jsem viděl zajímavou věc. Když káceli alej, nechali ze stromů asi třímetrové kmeny i s kořeny a místní řezbáři z nich pak vytvořili sousoší. Napadlo mě, že bychom mohli něco podobného zkusit. V parku jsme na doporučení pokáceli celkem osm stromů, které byly nemocné nebo nevhodně rostlé, u topolu na okraji parku jsme ale nechali vysoký kmen a oslovili místního řezbáře Jaroslava Eliáše, jestli by z něj nevytvořil nějakou figuru. Tak si to nafotil a vymyslel, že vyřeže ponocného,“ popisuje starosta Lužné Václav Kejla.

Jak se už nyní ze zájmu kolemjdoucích ukazuje, stane se socha jednou z dominant parku. Když je Jaroslav Eliáš na lešení a tvoří, spousta lidí se zastavuje a vyptává na podrobnosti. Dnes už má ponocný tvář, ale jak autor říká, je na něm ještě mnoho práce. „Dělám po zaměstnání, takže počítám, že tu budu určitě ještě měsíc,“ říká řezbář Jaroslav Eliáš (více viz Bude to boj s přírodou).

Na první etapu obnovy parku získala obec dotaci 2 280 tisíc korun z krajského fondu životního prostředí, celkové náklady jsou 2,4 milionu. Loni v listopadu byl při slavnostním zahájení akce vysazen první z nových stromů, v průběhu vegetačního klidu došlo ke skácení napadených stromů a prořezávku ostatních. Prostor se tím velmi provzdušnil a prosvětlil. „Už jsme také zrušili první úsek komunikace, která vedla kolem obecního úřadu. Park budeme postupně scelovat. Už nebude mít pět dílů, ale sloučí se v jeden celek. V druhé etapě, která by měla následovat v budoucnu, bude zrušen i zbytek této silnice vedoucí kolem kostela. Směrem k cukrárně se poté bude jezdit po nové komunikaci, která povede z hlavní silnice přímo k poště,“ přibližuje starosta.

A jak by se měl park změnit do konce června? Cesty budou nově buď mlatové či vydlážděné kamenem, mezi vzrostlé stromy budou zakomponovány barevně kvetoucí keře, např. rododendrony, místo dnešní fontány vznikne nový vodní prvek a sice tři kameny, z nichž bude vyvěrat voda a ztrácet se v drobných kamínkách, kolem něj bude odpočinková zóna s lavičkami. Park se dočká i stylovějších lamp veřejného osvětlení a nasvícení malými bodovými světly. Bude do něj zakomponováno i dětské hřiště.

„Další dvě velké změny už nejsou součástí projektu, financujeme je z rozpočtu. první z nich se týká autobusové zastávky. Kvůli bezpečnosti ji budeme řešit jinak. Přemístíme ji na okraj parku, do blízkosti ponocného, takže už děti nebudou muset přecházet hlavní silnici. Zastávka bude sloužit pro oba směry, takže se bude nastupovat i vystupovat stále do prostoru parku. Druhou změnu si tak trochu vynutila letošní zima, která byla krutá pro pomník padlých. Po zimě má narušenou statiku. Opravovat ho ale nebudeme, necháme zhotovit nový, který i lépe zapadne do nové kompozice parku,“ přibližuje starosta.

Současný pomník tvoří jen desky se jmény padlých, není žádným sochařským dílem. Pro nový návrh nechala obec zpracovat pět variant řešení. Z nich byly vybrány dvě nejlepší, k nimž se mohli vyjádřit i občané. Při květnovém zastupitelstvu bude odsouhlasen vítězný. Více hlasů se zatím přiklání k levnější variantě (náklady 80 až 100 tisíc korun), kterou tvoří dva kamenné bloky – vyšší se jmény padlých a nižší s nápisem a letopočty, na nějž je možné pokládat květiny. „Protože se bojíme vandalismu mládeže, bude park hlídán kamerovým systémem,“ uzavírá Václav Kejla.

Markéta Hartlová

« Zpět