Foto

První volejbalový turnaj se na hřišti odehrál mezi dětmi se spřátelených dětských domovů a novostrašecké ZŠ.

Hřiště v dětském domově pro všechny

NOVÉ STRAŠECÍ. Žehráme, že mladá generace jen vysedává u počítačů a má málo pohybu. Vyroste-li někde nové hřiště, je to počin hodný chvály. Moderní víceúčelové hřiště bylo v uplynulém týdnu otevřeno v dětském domově v Novém Strašecí.

„Hřiště nebude sloužit jen potřebám dětského domova. Filozofie projektu je taková, že by se zde měly mít možnost setkávat se při volnočasových aktivitách jak naši svěřenci, tak děti ze širokého regionu,“ vysvětluje ředitel domova Alexandr Krško.

Hřiště má rozměry 16 × 29 m a hrací plocha je pokryta umělou trávou. Je vybaveno pro volejbal a basketbal. „V budoucnu počítáme s jeho dovybavením pro malou kopanou a florbal. Rádi bychom pořídili i sociální zázemí. Vše ale záleží na financích,“ říká ředitel.

Přítomnost středočeského hejtmana Davida Ratha a náměstka Marcela Chládka na slavnostním otevření hřiště signalizovala, že hlavní investiční částku uvolnil ze svých prostředků kraj. „Ze středočeského Fondu sportu, volného času se nám podařilo získat částku 1 milion korun. Částkou 50 tisíc přispělo město Nové Strašecí a další částkou 103 tisíc další sponzoři. Rád bych jim tímto poděkoval a chtěl bych je ujistit, že vložili prostředky na dobrou věc,“ upozorňuje ředitel domova.

Podle něj budou moci sportovní zařízení využívat i školy, spolky a kluby z regionu. Po dohodě s vedením dětského domova si zde mohou zasportovat i neorganizované skupiny.

Sláva Vaic

« Zpět