Foto

Při rozebírání pískovcové dlažby řemeslníci každý kámen očíslovali. Po přebroušení a impregnaci budou kameny položeny na stejné místo.

 

Na obnovu dlažby chrámu je potřeba získat ještě 700 tisíc

Podlaha odcestovala k restaurátorům

RAKOVNÍK. Mariánský sloup z Husova náměstí není jedinou rakovnickou památkou, kterou mají v péči restaurátoři. Do kamenické dílny byla převezena i podlaha z presbytáře chrámu sv. Bartoloměje. Demontáž a převoz podlahy, kterou tvoří pískovcové kvádry, nebyla lehká práce. A to doslova. Jedna paleta naložená dlažbou vážila 700 kg až tunu.

„A takových palet se odvezlo celkem třiadvacet. Abychom vůbec ke kostelu dostali odpovídající techniku, musela při transportu asistovat i městská policie. Podlahu převážel kamion do Teplic nad Metují, kde kameníci dlažbu z horní strany obrousí, naimpregnují, aby kámen dýchal, ale nepohlcoval vodu, a poté přivezou zpět a položí. Všechny kameny byly očíslovány, takže se budou pokládat na stejné místo,“ přibližuje farář Vojtěch Novák. K jedné malé změně ale při pokládce přeci jen dojde. Prostor mezi konšelskými lavicemi, který byl zvýšený o jeden stupínek, nyní zůstane ve stejné úrovni jako je u vstupu do sakristie. „Zvýšení prostoru o jeden stupeň bylo dodatečnou úpravou a někteří chrámoví zpěváci si dokonce pamatují, že když k této změně došlo, zhoršila se v kostele akustika. My se tedy nyní vrátíme k původní podobě, takže bude podlaha v jedné rovině až dozadu k oltářišti,“ říká farář.

K renovaci podlahy se přistoupilo kvůli tomu, že byla pískovcová dlažba na mnohých místech vydrolená, neodborně vyspravovaná betonem a nerovnoměrný povrch byl problematický i z praktického hlediska. „Nedal se ničím uklidit. Když teď bude podlaha rovná a naimpregnovaná, bude se snáze udržovat. Stejná dlažba je i v lodi kostela, kde je problém totožný. V lodi ale budeme moci pokračovat, až seženeme další finanční prostředky. Obnova podlahy je prací restaurátorskou, čemuž odpovídá finanční náročnost akce. Jen v presbytáři se cena vyšplhá k milionu korun. Podlaha v lodi by měla stát miliony dva,“ popisuje Vojtěch Novák.

Ministerstvo kultury přispělo na zrestaurování podlahy v presbytáři dotací ve výši 200 tisíc korun, město poskytne grant 50 tisíc korun, farnost má k dispozici 25 tisíc korun. Zbývajících zhruba 700 tisíc korun musí farář ještě shromáždit od dárců a sponzorů. Přispět mohou i občané, a sice na účet farnosti 540034359/0800. „Dárci by měli do textu uvést větu – dar na opravu kostela, a svoji adresu, abychom jim mohli poslat potvrzení. Přispívat je možné i do kasičky v kostele. Opravenou podlahu by lidé měli vidět už o letošních Velikonocích,“ říká farář, jehož dalším záměrem je zrestaurovat také hlavní oltář sv. Bartoloměje.

„Když se na něj díváte z dálky, tak nevypadá špatně, ale při pohledu z blízka je jeho stav žalostný. Pokud by se ho podařilo zrestaurovat, mohl by opět zazářit v původní kvalitě a barevnosti. Restaurátoři už prováděli sondy a pod novodobými nátěry a laky jsou opravdu nádherné barvy,“ popisuje Vojtěch Novák.

 

Markéta Hartlová

« Zpět