Klíčový dokument či prázdná sláma?

RAKOVNÍK. I když na strategický plán rozvoje města existují ve vedení Rakovníka různé názory, přece jen se ho dočkáme. V loňské výzvě na zpracování tohoto dokumentu město obdrželo pět nabídek.

Mezi kritérii hodnocení převažovala ekonomická výhodnost nabídky a zčásti specifikace nabízených služeb včetně popisu metodiky zpracování. Z tohoto pohledu nejvýhodnější nabídku podala firma pražská firma DHV CR s. r. o., která dokument zpracuje za cenu 365 tisíc korun. Po uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení by mělo dojít do 9 měsíců k vytvoření projektu.

Strategický plán měst je jedním z klíčových nástrojů moderního plánování a tato dokumentace má být základem pro vytvoření širokého společenského konsensu nad budoucností regionu (města) do roku 2022. Připomeňme, že na absenci dokumentu nejvíc poukazoval i místostarosta Jan Švácha a radní Marek Pavlík. Ten dokonce případné nevytvoření strategického plánu podmínil svým odstoupením z městské rady.

Opačný názor má starosta města. „Já jsem ke strategickému plánu velmi skeptický. Bude plný nicneříkajících obecných formulací a myslím, že bychom se bez něj klidně obešli,“ uvedl Zdeněk Nejdl.

Sláva Vaic

« Zpět