Vody z jímek nesmí být při vývozu starší 3 měsíců!

Kapacita čistíren zatím stačí

Více najdete v tištěném vydání týdeníku Raport.

« Zpět