Kanalizace a jímky hýbou městem

NOVÉ STRAŠECÍ. Poslední novostrašecké zastupitelstvo se mimo jiné zabývalo i rozpočtovými opatřeními za leden a únor. Ta jsou nezbytná i na pokrytí výdajů souvisejících s neoprávněným užíváním vodohospodářské infrastruktury města Středočeskými vodárnami.

Město začátkem února podalo na vodárny žalobu kvůli nezaplacenému nájemnému. „V jiných městech platí 17,90 za kubík. Chceme jen to, co nám dluží za čtyři roky. Částka se blíží šesti milionům. Museli jsme jednat rychle, neboť podle obchodního zákoníku je promlčecí lhůta čtyři roky. Tři sta tisíc je soudní poplatek, s jehož uhrazením musíme počítat, i když právě v těchto dnech se soud zabývá naší žádostí o jeho prominutí,“ objasnil Jan Bureš.

Na zastupitelstvu byl přečten i dopis, který adresovaly vodárny městu. Vyplývá z něho, že smlouva nebyla uzavřena písemně. To potvrdil i bývalý starosta. Na zodpovězení dalšího dotazu, zda se domnívá, že na uzavření smlouvy nepotřeboval souhlas rady ani zastupitelstva, si vyhradil čas do příštího jednání zastupitelstva.

Z několika dalších reakcí zastupitelů vyplynulo, že si přejí především rychlé vyřešení sporu. „Pokud byly v minulosti uzavírány smlouvy ústně, proč už tu není kanalizace? Jen na tu pecínovskou je potřeba čtrnáct milionů, přitom už mohla být dávno hotová. Jsem pro, aby se spor rychle vyřešil,“ konstatoval Jiří Toužimský. Podobně reagoval i Jiří Zelenka: „Žiji v místě, kde občané musejí předkládat, že skutečně vyvážejí jímku. To je důvod, proč nesouhlasím, abychom šli s touto společností do sporu.“

Dokladování vývozů jímek přišlo na přetřes i v závěrečné diskusi. „Jsem jedním z těch, kteří byli obesláni odborem životního prostředí v Rakovníku, abych doložil vývoz jímky za loňský rok. Doklady jsem neměl, takže pravděpodobně dostanu výstražnou pokutu tisíc korun,“ říká jeden z novostrašeckých občanů. „Bylo mi řečeno, že pokud nebudu mít zdokladováno vyvezení všech kubíků za letošek, hrozí mi pokuta až padesát tisíc. Cena za odvezení a vyčištění jednoho kubíku mě vyjde na 415 korun. Když si to přepočítám na čtyřčlennou rodinu za rok, jsem na padesáti tisících, což je rozdíl čtyřicet tisíc mezi tím, kdo má kanalizaci a kdo ne.“

Podle Jana Bureše je citovaný případ extrémní. „Běžně vyjde vyvážení na zhruba patnáct tisíc ročně. Pan Charvát má jímku pouze na dva kubíky, takže by ji musel vyvážet jednou za čtrnáct dní. Kvůli tomu se mu cena prodraží, neboť pokaždé je mu účtována nakládka, vykládka a doprava.“

Lenka Pelcová

« Zpět