Dívky ze msty poškodily auto

RAKOVNÍK. U Okresního soudu v Rakovníku bylo ve čtvrtek 8. března zahájeno hlavní líčení proti devatenáctileté Janě S., která je obviněna z toho, že na přelomu července a srpna loňského roku v nočních hodinách spolu se stejně starou Radkou K. poškodily v Novém Strašecí osobní automobil Honda Acord, který patří bývalému příteli Radky K. Danielu P. Důvodem jejich činu byla msta za to, že se Daniel P. se s Radkou K. rozešel.

Svědkové vypověděli, že obviněná Jana S. vylezla nejprve na kapotu automobilu, který byl zaparkován u chodníku, potom na střechu, kde pózovala, přičemž se nechala natáčet na mobilní telefon. Radka K. totéž ještě jednou učinila o čtrnáct dní později. Svým činem dívky, které byly pod vlivem alkoholu, způsobily majiteli automobilu škodu ve výši 35 tisíc korun.

„Návrh na potrestání obou obviněných byl podán 10. ledna 2012 pro přečin poškození cizí věci podle par. 228, odst. 1 Trestního zákoníku. Ve věci byl 11. ledna 2012 vydán trestní příkaz, v rámci něhož byly obě obviněné uznány vinnými tímto přečinem a shodně odsouzeny k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců se zkušební dobou na jeden rok a byla jim uložena povinnost uhradit poškozenému škodu ve výši 35 tisíc korun společně a nerozdílně,“ vysvětlila soudkyně OS Rakovník Jana Dřímalová. Radka K. proti rozhodnutí nepodala odpor a trestní příkaz v jejím případě nabyl právní moci 21. 2. 2012. Naproti tomu Jana S. odpor podala. V tom případě se trestní příkaz automaticky ruší a je nařízeno hlavní líčení.

Soudkyně vyslechla nejen obviněnou Janu S., ale i další čtyři svědky, kteří viděli videozáznamy z mobilního telefonu, na nichž obě dívky pózují na automobilu Daniela P. Dále soud předložil obviněné Janě S. kopie SMS zpráv, které si vyměňovala s Radkou K. Navíc Radka K. ukázala při výslechu „originály“ těchto zpráv na svém mobilním telefonu. I přes to Jana S. tvrdí, že tyto zprávy nepsala a žádného přečinu se nedopustila. Jednání bude pokračovat výslechem dalších svědků 28. března.

Tomáš Bednařík

« Zpět