Foto

Pět ze sedmi členů nového senomatského zastupitelstva. Nahoře zleva Tomáš Holeček, Štěpán Klaban (starosta) a Adam Dunaj, dole Veronika Holá (místostarostka) a Pavel Koucký.

První projekt, o němž školáci hlasovali, se týká hřiště

Senomaty mají dva starosty

SENOMATY. V Senomatech sice nedošlo k žádnému puči, ale přesto má městys od konce ledna nové zastupitelstvo. Starosta se jmenuje Štěpán Klaban a místostarostka Veronika Holá. Do kanceláře městyse ale nechodí, úřadují v budově, která se nachází na protější straně náměstí. Oba noví zástupci obce jsou totiž žáky místní základní školy a zastupitelstvo, do něhož byli zvoleni, tvoří jen samé děti.

Dětské zastupitelstvo vzniklo díky projektu výstavby dětského hřiště. „Přišel za mnou pan starosta, že obec připravuje projekt na nové hřiště a že by se do něj mohli zapojit i naši školáci. Tak vznikla myšlenka dětského zastupitelstva. Na nás pak bylo uspořádat volby. Protože máme ve škole jen první až čtvrtou třídu, rozhodli jsme se, že se bude volit mezi staršími dětmi, tedy třeťáky a čtvrťáky. Volby probíhaly trochu jinak, než je zvykem. Nejprve žáci dostali lístečky, na které napsali jména kandidátů a ze jmen, která se objevovala nejčastěji, jsme pak volili starostu, místostarostu, obecního informátora, kulturního pracovníka a členy zastupitelstva,“ popisuje ředitel ZŠ Senomaty Miroslav Halló.

Celé zastupitelstvo je sedmičlenné (kromě Štěpána a Veroniky jsou jeho členy ještě Sabina Somolová, Adam Dunaj, Pavel Koucký, Veronika Horská a Tomáš Holeček) a momentálně už má za sebou nejen projednávání několika návrhů, ale i veřejné zasedání, které absolvovalo přímo se svými dospělými kolegy. Na veřejné schůzi děti přeložily své návrhy na umístění a podobu nového hřiště a obhajovaly je. „Variant, kam bychom mohli dětské hřiště umístit, bylo několik. Nakonec u dětského i oficiálního zastupitelstva zvítězila lokalita v areálu sportovního klubu, tedy u sokolovny. Je to velký plac, navíc při cyklotrase a v uzavřeném areálu, takže je pro tento účel ideální. Děti nejenže si lokalitu samy volily, ale také vybíraly prvky, které by si na hřišti představovaly,“ říká starosta Tomáš Valer.

V jejich záměrech se nejčastěji objevoval kolotoč, trampolína, horolezecká stěna, hrad, domek na stromě, klouzačka, houpačky, prolézačky či pískoviště. Někteří měli ale i mnohem vzletnější nápady, například ZOO, plavecký stadion nebo 3D kino. „Tyto návrhy naště­stí, k radosti našeho rozpočtu, při hlasování neprošly,“ směje se Tomáš Valer.

Malí zastupitelé na schůzi projednávali i to, jak by měla vypadat nová fasáda školy, jejíž zateplení městys plánuje, nebo co jim v obci chybí. „Mně tu ve vesnici nic nechybí, nic bych tu neměnila,“ říká malá místostarostka Veronika Holá a zároveň tak chválí práci svých dospělých kolegů. „Schůze byla dobrá, není to nuda, když se něco plánuje a o něčem přemýšlí. Co dělá místostarosta, vím. Je to takový náhradník starosty, organizuje na úřadě různé věci a má hodně práce. Opravdovou místostarostkou bych být nechtěla,“ říká Veronika.

Ani její kolega Štěpán Klaban o případnou kariéru v komunální politice nestojí, byť je k ní prakticky předurčený. „Máma byla zastupitelka a teď je zastupitel zase táta. Pana starostu Valera proto znám, myslím, že se o obec stará dobře. Starosta je hlavní člověk v obci a musí všechno zařizovat. Já bych to dělat nechtěl, spíš rád sportuju. Že by mě spolužáci mohli ve volbách zvolit, jsem trochu tušil, protože mám ve škole hodně kamarádů. Docela mě bavila i ta schůze, i když se nezvolilo to, co jsem chtěl. Hřiště by se mi líbilo spíš u nouzovské pěšiny, protože bych to měl na něj blíž, a fasáda školy hladká,“ říká malý starosta Štěpán Klaban. Celé dětské zastupitelstvo ještě mimo jiné čeká exkurze na obecní úřad. Jeho volební období určitě neskončí jen u projektu dětského hřiště.

Markéta Hartlová

« Zpět