Kolaps s odpadními vodami?

RAKOVNÍK. Poslední únorové pondělí se do Rakovníka sjeli starostové obcí, provozovatelé ČOV i vývozci odpadních vod. Jednání, jehož se zúčastnili i zástupci ministerstva zemědělství, životního prostředí a kraje, svolal odbor životního prostředí, aby informoval přítomné o vážnosti situace. Na pořadu dne byla dvě závažná témata – klimatické změny na Rakovnicku a s nimi související sucho a problematika odpadních vod.

Zatímco první nevyvolalo žádnou diskusi, druhé se ukázalo být velmi palčivým problémem. „To se projevilo už vloni, když jsme začali provádět kontroly,“ říká Alena Škoudlínová, vedoucí odboru životního prostředí. „První byly na základě udání a musím říct, že jejich počet narůstá. Kontroly jsme rozšířili, abychom si ověřili stav i v ostatních domácnostech.“

Kontroly ukázaly, že tu panuje dlouhodobý nezákonný stav. „Co do rozsahu nemá zřejmě obdobu, což potvrdila i pracovnice MŽP. Rakovnicko patří mezi okresy s nejméně odkanalizovanými obcemi nejen v rámci Středočeského kraje, ale i republiky. Na tuto problematiku jsme upozorňovali už před lety. Tehdejší náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák nabízel starostům pomoc se získáním dotací. Jeden z mála, který tuto nabídku využil a dostal dotaci, byl starosta Dvořák z Kolešovic. Tento příklad priorit vyzdvihla i pracovnice MŽP. Starosta Dvořák uvedl, že je vidět, že obce mají různé priority, někdy radši dají peníze do hřiště, a přitom jim chybí základní infrastruktura.“

Poté, co se rozběhly kontroly, by mnozí chtěli dodržovat zákony, ale pokud by se tak stalo, došlo by ke kolapsu. Na Rakovnicku totiž není dostatek ČOV, do nichž by se mohly odpadní vody vyvážet. Jediné ČOV, které by mohly přijmout naváženou odpadní vodu, jsou v Rakovníku, Roztokách, Novém Strašecí, Kolešovicích, Nezabudicích a v Jesenici. Podle současné legislativy již není možné vozit odpadní vody na pole, takže tu došlo k patové situaci. „Státní správa nemůže starostům nařídit, že musí vybudovat kanalizaci a ČOV, protože je to záležitost samospráv obcí. Ale na druhou stranu je pravda, že některé z obcí žádaly o dotace, ale dotační tituly jsou nastaveny tak, že šanci měly jiné skupiny obcí,“ upřesňuje Alena Škoudlínová.

Z jejích dalších slov vyplývá, že by zde mohlo dojít vzhledem k avizovaným problémům s hydrogeologickým suchem a vážným problémům s likvidací odpadních vod k případnému omezení rozvoje území. Stavební úřad nemůže povolit výstavbu nemovitosti, pokud nemá vyřešenou likvidaci odpadních vod. „Zatím se to sice řeší jímkami, ale pokud není místo, kam je vyvážet, neměly by být povolovány,“ upřesňuje vedoucí oddělení vodního hospodářství Miroslava Kučerová.

Lenka Pelcová

« Zpět