Stát podpoří malotřídky

PRAHA. K Rakovnické výzvě se nám podařilo získat vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na otázky Raportu odpovídal Patrik Kubas z odboru vnějších vztahů a komunikace.

Nakolik jsou obavy senátora Marcela Chládka opodstatněné?

Vzhledem k tomu, že návrh počítá s tím, že z regionálního školství nezmizí žádné peníze, pouze se stávající finance efektivněji a spravedlivěji přerozdělí, nejsou informace o zániku 70 – 80% základních škol opodstatněné.

Jak se tedy reforma dotkne škol na venkově?

MŠMT si uvědomuje důležitost existence škol pro zachování kvality života v obcích a žádné rušit nechce – ani nemůže, není zřizovatelem těchto škol. Už dnes platí, že škola, která nedosáhne minimálního průměrného počtu žáků ve třídě, by podle školského zákona neměla existovat. Výjimku dostane, pouze pokud se zřizovatel (obec) zaváže chybějící finance do potřebného minima doplatit. V tom reforma nepřináší nic nového. V současné době se diskutuje o tom, kolik by měl být v budoucnu minimální počet žáků ve třídě na různých typech škol. Čísla, která navrhuje MŠMT ve svém koncepčním návrhu, nejsou konečná. MŠMT chce na venkově podporovat tzv. malotřídky, a to výrazněji než dnes.

V případě druhých stupňů základních škol, které by v některých regionech mohly být ohroženy, plánuje MŠMT ve spolupráci s kraji analyzovat situaci. Jsou oblasti, kde dojíždění dětí nebude znamenat velký problém. Existují ale i školy, které ve svém okolí nemají jinou plně organizovanou školu, dopravní dostupnost není dobrá a zánik 2. stupně ZŠ by znamenal velký problém – takové školy MŠMT podpoří.

Pavel Sklenička

« Zpět