Titzlová do Evropy nepůjde

RAKOVNÍK. Jak jsme již na stránkách Raportu informovali, převzala žalobu referentky odboru dopravy Městského úřadu Rakovník Jany Titzlové na zajištění rovného zacházení ze strany jejího zaměstnavatele soudkyně Eva Pechlátová.

„Po prostudování spisu paní soudkyně rozhodla o návrhu Jany Titzlové ze dne 15. 11. 2011 na přerušení řízení z důvodu požádání Soudního dvora Evropských společenství o rozhodnutí o předběžné otázce. Domnívala se, že má soud pochybnosti o výkladu článku 6 směrnice Rady 76/207/EHS z 9. 2. 1976 ve znění dalších předpisů, v němž se členské státy zavázaly zavést do svého právního řádu nezbytná opatření umožňující každé osobě, která se cítí poškozena nedodržením zásady rovného zacházení, domáhat se nápravy soudní cestou. Soud její návrh posoudil a zamítl jako nedůvodný,“ vysvětluje mluvčí OS Rakovník Barbora Šliková, proč dosud nebylo ve věci nařízeno ústní jednání.

V současné době je rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na přerušení řízení doručováno jeho účastníkům. Zároveň byla Jana Titzlová vyzvána k doplnění jednoho ze svých podání. Nařízení ústního jednání ve věci je závislé na obsahu tohoto doplnění. Případ budeme i nadále sledovat.

Tomáš Bednařík

« Zpět