Převod kanalizace pokračuje

NOVÉ STRAŠECÍ. O komplikované situaci kolem kanalizace v Novém Strašecí jsme už informovali. V současné době probíhá mezi městem a Středočeskými vodárnami jednání o předání té části technologie, jež patří městu.

Středočeské vodárny požadují uvést do předávacího protokolu prohlášení obou stran o neexistenci vzájemných pohledávek a závazků. „Význam prohlášení spatřujeme v tom, že vodárny by mohly za předmětné období uplatnit úhradu za to, že danou infrastrukturu udržovaly, evidovaly, kontrolovaly a čistily,“ objasňuje starosta Karel Filip. „V případě, že by smírné předání nebylo možné, bylo by nutné práva vymáhat úřední cestou, což by bylo náročné časově i finančně. Proto navrhujeme, aby město vyhovělo požadavku vodáren za dobu, po kterou probíhají jednání o předání městské kanalizační infrastruktury. To znamená od 23. 6. 2011 do dne předání, nejpozději však do 31. prosince.“ Navrhované prohlášení se nebude týkat předcházejícího období ani doby po 31. prosinci letošního roku. Dokonce je možné, že město vyčíslí za toto užívání pohledávku. Středočeské vodárny totiž užívají majetek města bez písemné smlouvy a neplatí za jeho užívání žádné nájemné. „Pokud by k tomu došlo a pohledávka byla vyšší než dvacet tisíc, nestačilo by již usnesení rady k tomu, aby město mohlo požadované prohlášení učinit. Rozhodovalo by zastupitelstvo. Zatím však město k vyčíslení pohledávky nepřistoupilo a žádná pohledávka vůči Středočeským vodárnám není v konkrétní částce požadována ani evidována v účetnictví města,“ uzavírá starosta.

Ze slov bývalého starosty Pavla Vaice vyplývá, že k předání mělo podle plánů nového vedení dojít již dříve, ale kvůli nepřipravenosti bylo odloženo. „Vodárny byly natolik tolerantní, že počkaly. Zatímco vodárny rozesílají obyvatelům Strašecí informativní dopisy, technické služby (nový provozovatel) již od 20. října posílá nové smlouvy na stočné. Tím, že změna nebyla dosud projednána na zastupitelstvu, je porušován zákon o obcích i program rozvoje obce. Přičemž jde o zásadní zásah právě do tohoto programu a vývoje obce,“ míní Pavel Vaic.

Lenka Pelcová

« Zpět