\"Foto\"

Husův sbor s vyznačením výšky budoucího vysílače.

 

U kostela má vyrůst vysílač, kromě obce všechny úřady souhlasí

Strašidlo, nebo spása památky?

LUŽNÁ. Jen pár metrů od Husova sboru v Lužné by měl vyrůst vysílač společnosti T-mobile. Jeho umístění v blízkosti kostela nepůsobí právě nejpříznivěji. Přesto se ke stavbě vyjádřili kladně jak památkáři, tak odbor životního prostředí. Místo, které bylo vybráno, je podle nich nejmenším zlem z několika navržených variant. Obec Lužná nakonec zůstala jediným úřadem, který se stavbou nesouhlasí.

Návrh v lese

Mobilní operátor začal plánovat stavbu nového vysílače u Lužné – nádraží před několika lety. Původně navrhl místo v lese za tratí. „Bylo ve vyšší poloze a krajinný ráz by byl ovlivněn mnohem negativněji než u současné varianty, kdy se plánuje s výstavbou v zastavěném území. Se stavbou do volné krajiny jsme nesouhlasili a doporučili jsme, aby využili stávající vysílač na Louštíně,“ vysvětluje Veronika Svobodová z oddělení ekologie krajiny odboru životního prostředí MěÚ Rakovník. Podle vedoucí odboru Aleny Škoudlínové by bylo společné sdílení stožáru na Louštíně nejvhodnější: „Je to ale záležitostí vstřícné dohody mezi operátory a v tomto případě jsou se společností O², která stožár na Louštíně vlastní, problémy.“ Proto musela společnost T-mobile hledat jinou lokalitu.

Na věži kostela

Při dalším projednávaném návrhu už se účastníkem řízení stali i památkáři. Operátor totiž přišel s tím, že by vysílač umístil na věž Husova sboru. „To jsme ale zamítli. Nebylo by možné umístit vysílač na věž, aniž by se narušilo její zdivo. Kostel je postaven ze speciálních cihel, které už se dnes nevyrábí, takže by zdivo při jeho poškození nebylo možné uvést do původního stavu. Jako kompromis jsme souhlasili s možností umístění vysílače na stožár,“ říká památkář městského úřadu Tomáš Kapsa.

Projednáván byl i návrh rozhledny, která bývá při stavbě vysílačů preferována z důvodu, že nabízí i další využití než jen samotné zlepšení mobilního signálu. I od rozhledny se ale ustoupilo. „Bylo by to příšerné monstrum. Aby se do stavby vešlo i schodiště, musela by být mnohem širší a navíc vyhlídková plošina by byla příliš výrazná,“ vysvětluje Tomáš Kapsa, proč byla rozhledna zamítnuta.

O 17 m vyšší

Odbor životního prostředí i památkáři nakonec souhlasili s vysílačem v podobě tubusu. „Je nejsubtilnější variantou ze tří předložených návrhů, takže bude při pohledu na obec méně dominantní nežli zbylé dvě varianty. Navíc z hlediska krajinného rázu je pro nás menším zlem, pokud stojí v zastavěném území. Pochopitelně ale mají účastníci řízení možnost se proti našemu stanovisku odvolat,“ vysvětluje Veronika Svobodová.

Luženské zastupitelstvo už tak učinilo. Při veřejném zasedání stavbu vysílače zamítlo. Revokovalo tak usnesení minulého zastupitelstva, které se vyjádřilo kladně. „Při prvním projednávání jsme si mysleli, že bude vysílač stejně vysoký jako kostel, tak byl totiž zakreslen na projektu. Proto dala obec souhlas. Když jsme pak ale viděli další studii, ukázalo se, že zatímco je kostel vysoký 18 metrů, vysílač bude mít 35 metrů. Tak vysoká stavba bude podle nás pohled na obec hyzdit. Všichni zastupitelé byli proti, a tak se udělala revokace původního usnesení,“ říká starosta Lužné Václav Kejla.

Jediná šance?

Vysílač by měl stát na pozemku církve, což pro ni bude znamenat příjem za nájem a tudíž prostředky na potřebnou rekonstrukci. To byl také důvod, proč památkáři uznali, že by mohla mít pro kostel i určitý přínos. „Pochopitelně ze stožáru nejsme kdovíjak nadšeni. Kostel je ale stavbou z 20. let, sloup mu zas tak neublíží, proto jsme se snažili najít nějaký kompromis, který by byl schůdný pro všechny. Zvolilo se takové místo, aby se nezničil pohled na hlavní průčelí. Navíc je to dočasná stavba povolená na deset let s možností prodloužení povolení. A technologie se tak rychle vyvíjí, že už třeba za těch deset let ani nebudou mít podobné vysílače smysl,“ říká památkář Tomáš Kapsa.

Církev československá husitská vidí ve stavbě vysílače jediné řešení pro záchranu památky. V Lužné je minimum věřících, kostel potřebuje novou střechu a církev nemá na opravy peníze. „Částka, kterou nám operátor za umístění stavby vyplatí, by měla stačit nejen na opravu střechy, ale i vnitřního zařízení, například varhan. Sám z antény nadšený nejsem, ale je to patová situace. Když neseženeme peníze, kostel spadne. A to nechci,“ říká luženský farář Jan Krško.

Proto také přišel s výzvou k luženským občanům, aby přednesli návrhy, jak památku zachránit i bez peněz od operátora. „O anténu stojím jen z důvodu, že díky ní můžeme kostel zachránit. Jestli má někdo jiné řešení, jak získat peníze na opravu, tak ho uvítám,“ uzavírá farář. Sám by byl rád, kdyby po rekonstrukci sloužil kostel nejen k bohoslužbám, ale i jako koncertní síň, muzeum a rozhledna.

Markéta Hartlová

« Zpět