Posvícení v „osvěťáku“ nebude

RAKOVNÍK. Společnost Kevos Kožichovice, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Domu osvěty, stavbu nedokončí. Dostala se do takových problémů, že sama odstoupila od smlouvy. Město teď musí vypsat další výběrové řízení na firmu, která by akci dokončila. V žádném případě to ale nebude v původně avizovaném termínu. Oslava rakovnického posvícení 2011 se v „osvěťáku“ konat určitě nebude.

„Ještě 15. února, kdy byl poslední kontrolní den, nic nenasvědčovalo tomu, že by měly nastat problémy. Až následně jsme získali informace, že firma není schopna plnit závazky vůči subdodavatelům. Proto navrhovala převést zakázku na jednoho z nich, ale to jsme museli odmítnout, jinak bychom mohli přijít o dotaci z ROP,“ vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl. Stavba je v současné době pozastavena, odbor výstavby zjišťuje, co přesně zbývá dokončit, a na zbytek zakázky bude vypsáno nové výběrové řízení. „Prostavěno bylo zatím jen 4 až 5 milionů z celkového rozpočtu 22 milionů. Byli bychom rádi, aby byla stavba dokončena alespoň do konce roku. Původní termín směřovaný na letošní posvícení se určitě nestihne,“ odhaduje starosta.

Pavel Sklenička

« Zpět