NKC není stranou zájmu

NOVÉ STRAŠECÍ. Byť je pro současné vedení města prioritou dobudování vodovodu a kanalizace, nenechává stranou ani ostatní projekty. Jedním z nich je i přestavba novostrašeckého KC.

„Na radě města jsme rozhodli, že tyto projekty předáme komisi pro kulturu, aby si je prošla a prozkoumala. Leží tu už několik let, proto se v nich počítá i s knihovnou, která je už zhruba dva roky přestěhovaná,“ říká starosta Karel Filip. Přesto by se podle něho dalo využít navržených úprav. Stačilo by jen jinak zužitkovat prostory, kde byla původně situována knihovna. „Bývalá kuchyně je poměrně velká, ale zbývající plocha je spíše soustavou různě malých kamrlíků. Je tam řada skladišť a skladišťátek, s nimiž se dá jen těžko něco udělat. NKC je železobetonová stavba, kde není snadné rozbourat přepážky.“

Z poměrně rozsáhlého objektu se dnes využívá pouze taneční parket s jevištěm, oba salonky a restaurace. „Kuchyň, jež je ve špatném stavu, a někde dokonce v havarijním, využívat nemůžeme. Podobně jsme na tom i v případě pokojů v patře. Ty byly původně určeny k ubytovávání a jako byt správce. Tyto prostory budou vyžadovat určitou rekonstrukci. V současnosti projednáváme, jakým způsobem a co tam udělat,“ pokračuje starosta.

Z jeho dalších slov vyplývá, že patro rozhodně není špatně řešeno. Jeho ubytovací kapacita byla třiadvacet míst, což pro Strašecí, kde v současnosti ubytování chybí, není zanedbatelné. Kvůli tomuto nedostatku se zde před několika lety přestal konat Hornclass a problémy má letos i zdejší ZUŠ, která chystá kytarovou soutěž a řeší problémy s ubytováním poroty.

Lenka Pelcová

« Zpět