Šest „bolestí“ za službu

RAKOVNÍK (bed). Už dva měsíce zkušeností má za sebou zubní pohotovost v Rakovníku, která byla slavnostně zahájena v sobotu 8. ledna. Prostory pro její provoz poskytla Masarykova nemocnice Rakovník v objektu bývalé krajské hygienické stanice, náklady hradí Středočeský kraj.

„Bolesti“, jak nazývají zubaři ve svém slangu akutní případy, pohotovost vyhledávají prakticky každou sobotu. Podle MUDr. Jiřího Ludačky registrují stomatologové za dva měsíce v průměru šest návštěv za víkendovou službu. Protože zubní pohotovost v Rakovníku provozuje záchranná služba a hradí ji kraj, nemohou si k ošetření zvát lékaři své stálé pacienty, jako tomu bývalo v případě pohotovostí dříve, když je lékaři drželi ve svých ordinacích. Připomínáme, že zubní pohotovost je zajišťována každou sobotu od 10 do 12 a zubaři se při ní střídají. V případě většího zájmu kraj uvažuje o rozšíření služby.

« Zpět