Foto

Milena Křikavová mezi Janem Šváchou (vpravo) a Janem Černým s vizualizací nové knihovny v Rakovníku.

Knihovníci vkládají naděje do studie nové knihovny

Knihovna oslavila 170 let

RAKOVNÍK. „Dnes 28. února před sto sedmdesáti lety (v roce 1841) byla otevřena Městská knihovna v Rakovníku,“ uvedla její současná ředitelka Milena Křikavová v úvodu pondělních oslav. Ty se uskutečnily v oddělení pro dospělé a jejich součástí bylo i předání daru – busty Karla Čapka od rakovnického sochaře Miroslava Pangráce.

Dobu před sto sedmdesáti lety přiblížil pracovník zdejšího archivu Jan Černý, který přečetl několik stránek z nedávno vydané knihy Rakovnické paměti 19. století: zápisky Františka Hovorky; kronika Ferdinanda Malce. Vzhledem k tomu, že František Hovorka se o knihovně příliš nerozepisoval, přestože stál u jejího založení, přečetl Jan Černý zhruba stranu a půl Malcových vzpomínek na první polovinu 19. stol., v nichž líčí kulturní atmosféru v Rakovníku. Jak tento zakladatel knihovny vypadal, připomněl jeho portrét u vstupu do knihovny. Druhý dobový snímek patřil ranhojiči Matěji Dobromíru Štemberovi, jenž do nové knihovny přivážel z Prahy knihy.

Předtím, než Milena Křikavová přiblížila současnost knihovny a přivítala přítomné, pozvala všechny zájemce na podzimní přednášku Jana Černého, která by měla přiblížit historii knihovny, a na besedu ředitelky archivu Renaty Mayerové o kulturním životě ve městě. „Chystáme i výstavu, jež se uskuteční během října a listopadu v muzeu,“ doplnila a připomněla, že knihovna se v současnosti nachází ve dvou budovách, přičemž půjčovna pro dospělé je v pronajatých prostorách. „Prostředí je to krásné, velké, nicméně stále nedostačující. Knihovna má pět oddělení, v nichž pracuje sedmnáct lidí. V loňském roce ji denně, včetně informačního centra, navštívilo v průměru 235 lidí. Spolupracujeme jak se všemi školami ve městě, tak i se všemi organizacemi. Jaká bude budoucnost knihovny, zatím nevíme, ale velké naděje vkládáme do studie architekta Zusky, která se nám knihovníkům velice líbí.“

Že by naděje knihovníků nemusely vyjít naprázdno naznačil projev místostarosty Jana Šváchy, který nejprve poděkoval ředitelce knihovny. „Bez ní by neexistovala ani zmíněná studie, ale ani tak bohatá činnost, která nezahrnuje pouze knihovnictví. Knihovnu rozhodně potřebujeme, protože to je pokladnice češtiny. Za současné vedení města musím říct, že ji i nadále budeme podporovat. Naší snahou je tlačit věci tak, aby vznikla knihovna nová a doufáme, že se nám to ještě v tomto volebním období podaří.“

Po tomto slibu už dostal prostor Miroslav Pangác (viz Miroslav Pangrác o Čapkovi) a po odhalení busty se připojili ke gratulantům věrní kamarádi knihovny Ráčkové a svým hudebním příspěvkem oficiální část ukončili.

Lenka Pelcová

« Zpět